Generalforsamling

DFÆLs øverste myndighed

Der afholdes en årlig generalforsamling, som er foreningens besluttende myndighed.

Årsmøde

Ved DFÆLs årlige træffestævne afholdes der et årsmøde, hvor medlemmerne kan høre sidste nyt fra bestyrelsen.

Her kan medlemmerne også komme med forslag og kommentarer til foreningens virke.

Årsmødet er ikke beslutningsdygtigt.