Frihavne for medlemmer af DFÆL

De traditionelle aktiviteter er ved at forsvinde fra byernes havnearealer, og en mere rekreativ og oplevelsesorienteret kultur rykket ind.

Når gæstesejlere lægger til, trækker det mange andre personer ud på bolværk og broer. Her i foreningen er vi jo mange, der ved, at det eneste, der er mere interessant end en stor båd i glasfiber, er en lille velholdt båd i træ.

Ved besøg i havnene møder vi både opmærksomhed og beundring for vores fine gamle træbåde.

Ofte forbundet med en hyggelig sludder med havnens øvrige gæster og forbipasserende.
Denne interesse for vores del af den sejlende kulturarv har nogle få havne i landet valgt at sætte pris på.  Ganske bogstaveligt i og med, at medlemmer af DFÆL fritages for havneafgiften.

Hørby Havn

A-aftale
Kattegat, Isefjord, Holbæk Fjord
55°44,1'N 11°42,4'E - kort 116
Telefon 20 29 99 60
Læs mere på:
www.hoerby-havn.dk

Ebeltoft Fregathavn

A-aftale
Kattegat, Ebeltoft Vig, kort 112
56° 11,7'N / 10° 40,2'E
S.A. Jensensvej 2 - 4
8400 Ebeltoft
Tlf. +45 8634 1099/ 3013 1421
Læs mere på:
www.fregatten-jylland.dk

Glyngøre

A-aftale
Limfjorden, Salling Sund, kort 109
56° 45,9'N, 8° 51,9'E
Færgevej 7
Roslev 7870
Tlf. +45 4082 9125
Læs mere på:
www.sallingsundsejlklub.dk

Kolding Sydhavn

A-aftale
Lillebælt, Kolding Fjord kort 158 (151)
55°29,6'N 9°30,2'E
Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722
klh@koldinglystbaadehavn.dk

Svendborg sejlskibsbroen

4 døgn pr. år.
Der skal i første omgang betales havnepenge i automaten Jessens Mole 6.

Ved indbetalingen af havnepenge opnås adgang til Svendborg Havns faciliteter.
Senest 1. november kan indsendes (havn@svendborg.dk) dokumentation for op til 4 døgns indbetalte havnepenge, hvorefter beløbet refunderes af Svendborg Havn.
Ved ønske om et længerevarende ophold kontaktes Svendborg Havn pr. mail: havn@svendborg.dk.

A-aftale
Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund, kort 171 (152)
55°03,5'N 10°37,1'E
Havnepladsen 2
5700 Svendborg
Tlf. +45 6223 6954
Læs mere på:
www.maritimtcenter.dk

Aarhus Træskibshavn

A-aftale
Kattegat, Aarhus Bugt
56°10,1'N 10°13,4 E
Fiskerivej 32
8000 Århus C
Tlf. +45 4014 5089
havnemester@tsa.dk
Læs mere på:
www.tsa.dk

A havnepartner:
DFÆL medlem/ fartøj kan ligge i op til 3døgn uden at betale havneafgift. Udgifter nævnt under §4 skal dog afholdes. Ny 3døgns periode kan genoptjenes efter 3 dages fravær, eller ved betaling af 3 dages fuld havneafgift.

B havnepartner:
DFÆL medlem/ fartøj kan ligge i 1døgn uden at betale havneafgift. Efterfølgende 2 døgn afregnes til ½ havneafgift. Udgifter nævnt under §4 skal dog afholdes. Ny periode kan genoptjenes efter 3 dages fravær, eller ved betaling af 3 dages fuld  havneafgift.

C havnepartner:
DFÆL medlem/ fartøj kan ligge i op til 3døgn til ½ havneafgift pr døgn. Udgifter nævnt under §4 skal dog afholdes. Ny periode kan genoptjenes efter 3 dages fravær, eller ved betaling af 3 dages fuld havneafgift.

Betingelser for frihavn
De aftaler, der gælder mellem de pågældende havne og DFÆL, ser ud som følger:

  • Aftalen omfatter DFÆL-medlemmer som anløber havnen i sit klassiske lystfartøj, som er optaget i DFÆL register.
  • Fartøjet skal føre DFÆL stander synligt.
  • Medlemmet skal på forlangende fremvise kvittering for indbetaling af pågældende års kontingent.
  • Medlemmet skal betale el/ miljøafgift på lige fod med øvrige gæster.
  • Ordningen er kun gældende i forbindelse med ferie- eller tursejlads, og må ikke benyttes som "parkering".
  • For at undgå misforståelser skal stedlige havnemyndighed underrettes såfremt at båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt om der skal betales almindelig gæsteafgift.
  • Havnen kan til enhver tid håndhæve standard reglement for overholdelse af regler og orden m.v. Dette gælder også medlemmets pligt til ved anløb at foretage anmeldelse til havnemyndigheden.