Mest for medlemmerne

Fartøjsregisteret

- tilmelding er åben

Første version af det nye fartøjsregister er åbent.

I første omgang har vi haft fokus på at flytte data fra det gamle register og det er nu muligt at se det nye register. Der mangler fortsat mange småting, og den vigtigste funktion for medlemmerne - muligheden for at ændre informationerne om de enkelte fartøjer, er endnu ikke klar.

Se registeret

Klassisk træbåd

DFÆL's blad gennem alle tider

Artikelbasen

Find viden om både og bådfolk

Forsikring

Søassurancen tilbyder

Ny National Længden

Alt om opmåling af traditionelle både fra før 1966

Lokale initiativer

Find fællesskaber i nærheden af dig

Frihavne

Bliv fritaget for havneafgiften

DFÆL's vurderinger

Præmieringer før, nu og i fremtiden

Links

En verden af viden