Formål

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer er en sammenslutning for alle, der interesserer sig for at sejle og bevare ældre lystfartøjer.

DFÆL Mission et arbejdsprogram for foreningen & bestyrelsen.
DFÆL vil igennem sit virke og sine medlemmer søge, at bevare flest mulige ældre lystfartøjer.
DFÆL vil øge interessen for ældre lystfartøjer og de traditioner, der knytter sig til dem.
DFÆL vil gennem presseinformation, oplysning og på anden hensigtsmæssig måde, synliggøre ældre lystfartøjer, som en vigtig og bevaringsværdig del af kulturarven i Danmark.
DFÆL vil arbejde med følgende hovedpunkter:

  1. Opretholde et bådregister for ældre lystfartøjer, med relevante data og billede materiale om både, ejere, konstruktører og værfter
  2. Arbejde for en digitalisering af konstruktionstegninger med henblik på bevarelse af vigtige historiske informationer. Herunder oprettelse af en offentligt tilgængelig database.
  3. Modtage og videregive oplysninger om fartøjer & klasser til interesserede båd entusiaster.
  4. Arrangere ét årligt sommerstævne for medlemmerne, med vurderinger og præmieringer af særlig velbevarede både, kapsejlads og socialt samvær.
  5. Drive hjemmesiden defaele.dk. der er det faktuelle hjemsted for foreningen. Hjemmesiden skal skabe et åbent forum for medlemmerne. Et forum med mulighed for deling af viden og erfaringer, samt mulighed for kommunikation fra bestyrelsen til medlemmer og omvendt.
  6. Udgive et medlemsblad 4 gange årligt.
  7. Varetage medlemmernes og de ældre lystfartøjers interesse overfor myndigheder og tredje part, herunder miljølovgivningen, kulturarven og fremtidig mulighed for offentlig eller privat støtte.

Grundlag

De mange kilometer kystlinie hvor Danmark åbner sig mod havet, er den direkte grund til danskernes maritime traditioner. Først som søfarende med havet som næringsvej, og de sidste 150 år ligeledes med sejlads som et rekreativt formål.

Verden over har danske konstruktører, bådebyggere og sejlere nydt respekt for deres evner. Resultatlister fra sejladser om såvel Olympiske- som verdensmesterskaber er spækket med danske navne og utallige er de danskbyggede både der har været benyttet i disse sejladser. Siden den organiserede sejlsports allerførste år har danske konstruktører været repræsenteret i internationale forbund til udvikling af nye og bedre bådtyper.

Når  vi synger om ”sejlernes tusindtal” er det ingen overdrivelse. På store værfter, på små værfter og af selvbyggere er et meget stort antal både blevet bygget til danske sejlere. De første mange år med træ som det overvejende byggemateriale. Et materiale der i 1960erne blev erstattet af glasfiber.

Konstruktion og sømandskab til trods har træbådene vist sig følsomme overfor tidens gang. I årene efter 2. verdenskrig, blev der eksporteret utallige skønne fartøjer til USA, fordi der var penge at tjene. En lang række både blev endvidere hugget op eller fik lov at gå til. Andre både blev udsat for eksperimenter i sådan en grad, at de ikke mere står til at rede.

Foreningens stiftelse, godt hjulpet af KDY i almindelighed og Bent Aarre i særdeleshed, var en oplagt chance for at gøre noget ved den vigende interesse omkring ældre lystfartøjer. Siden da har det vist sig, at der er behov for både DFÆL og 2 lystfartøjsmuseer. Det bedste er imidlertid, at så mange både som muligt stadig er aktive på vandet, og at den enkelte ejer er motiveret for at holde sin båd i sømandsmæssigt forsvarlig stand, men ud over det er der et stort behov for at samle effekter og oplysninger på museer og i arkiver. I disse år er de sidste sejlere, bådebyggere, sejlmagere og andre aktive fra den sidste tid, mens det massive træ var det foretrukne byggemateriale, er ved at takle af. Hermed mistes væsentlige førstehånds vidnesbyrd om et håndværk, og en kultur der forsvinder.

Der er i samfundet i dag en generel og stigende interesse for det traditionelle og klassiske. Heri ligger en potentiel mulighed at gøre foreningens formål levende. Mange bådejeres og specialklubbers har allerede kastet sin interesse og kærlige omsorg på de bevaringsværdige ældre lystfartøjer. Det er til disse sejlere, DFÆL. henvender sig. Rundt i Danmarks havne ligger der endnu mange fartøjer som er værdige til opmærksomhed. DFÆL er det samlingspunkt, hvor bådejerne kan dele erfaringer med at sejle og bevare bådene. så vi i mange år endnu kan nyde vores traditionsfulde lystfartøjer, der skal fortæller os om sejlsportens barndom og ungdom.

DFÆL is a association open to all those interested in protecting Denmark’s fleet of classic yachts.