Meld dig ind i DFÆL!

Medlemskab af DFÆL

Som medlem optages enhver med interesse for traditionelt bygget lystfartøjer, der falder ind under foreningens målgruppe.

Ansøg om medlemskab

Kontingent

Det årlige kontingent er kr. 400 DKK, der betales pr. 1. januar hvert år

Når du har indsendt din indmeldelse, beder vi dig overføre 400 DKK til:

Danske Bank
Reg nr. 1551
Konto nr. 0003607755

For udenlandske betalinger:

IBAN: DK1930000003607755
BIC/SWIFT: DABADKKKXXX
Adresse: Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

Hvis du ønsker yderligere materiale om medlemsskab, kan henvendelse ske til:
Dorthe Christensen
Philip de Langes Alle 7 A, 1tv
1435 København K
E-mail: medlem@defaele.dk

Yderligere oplysninger om foreningen kan fås ved henvendelse til formanden:
E-mail: formanden@defaele.dk