Generalforsamling

DFÆLs øverste myndighed

Der afholdes en årlig generalforsamling, som er foreningens besluttende myndighed.


Næste ordinære Generalforsamling finder sted:

Fredag den 16. juli 2021 klokken 9:00 i Frederiksværk Sejlklub.

Materiale til Generalforsamlingen:
» Dagsorden
» Bestyrelsens beretning
» Bestyrelsens forslag om Registreringsattester
» Revideret regnskab 2020 med budgetforslag
» Yachtloggen regnskab
» Bemærkninger til regnskab 2020


Årsmøde

Ved DFÆLs årlige træffestævne afholdes der et årsmøde, hvor medlemmerne kan høre sidste nyt fra bestyrelsen.

Her kan medlemmerne også komme med forslag og kommentarer til foreningens virke.

Årsmødet er ikke beslutningsdygtigt.

Materiale fra generalforsamlinger

2020

» Dagsorden
» Beretning
» Regnskab og budget
» Referat

2019

» Dagsorden
» Beretning
» Regnskab og budget
» Referat

2018

» Dagsorden
» Beretning
Regnskab og budget
» Referat

2017

» Dagsorden
» Beretning
» Regnskab og budget
» Referat

2016

» Dagsorden
» Beretning
» Regnskab og budget
» Referat

2015

» Dagsorden
» Beretning
» Regnskab og budget
» Referat

2014

» Dagsorden og beretning
» Regnskab og budget
» Referat