Generalforsamling

DFÆLs øverste myndighed

Der afholdes en årlig generalforsamling, som er foreningens besluttende myndighed.

Indkaldelse til Generalforsamling 16. marts 2024

Foreningen holder generalforsamling i Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (KAS), lørdag den 16. marts klokken 13.

KAS: Strandvænget 43, 2100 København Ø

Dagsorden efter vedtægterne. Foreningens byder på kaffe og kage.

12.00: Frokost for generalforsamlingens deltagere (skal bestilles - se nedenfor).

13.00: Generalforsamling


Materialet til Generalforsamlingen findes herunder

» Dagsorden

» Bestyrelsens beretning og planer for det kommende år

» Forslag til vedtægtsændringer

» Regnskab 2023 med budgetforslag 2024

» Bemærkninger til regnskab '22 og budgetforslag '24


Bestil frokost senest 9. marts

Frokosten består af 3 stykker smørrebrød. Prisen er 100,- kr.

Bestil ved at indbetale beløbet senest søndag 9. marts på mobilepay eller på foreningens konto.

Husk at skrive dit navn.

  • Mobilepay, redaktørens telefon, 2175 2070

  • Foreningens bankkonto, Reg nr. 1551 Konto nr. 0003607755

 

Årsmøde

Ved DFÆLs årlige træffestævne afholdes der et årsmøde, hvor medlemmerne kan høre sidste nyt fra bestyrelsen.

Her kan medlemmerne også komme med forslag og kommentarer til foreningens virke.

Årsmødet er ikke beslutningsdygtigt.