Velkommen til DFÆL sommerstævne 2023

Invitation

Fra 13. til 16. juli holder DFÆL sit traditionsrige stævne, og i år er det i Helsingør. Vi har fået lov til at holde stævnet i den gamle, historiske havn med Kronborg som nabo, lige op til bykernen. Stævnet er i samarbejde med det lokale træsejler-initiativ, Hal 16.

Det bliver et stævne med en blanding af gode traditioner og nogle tydelige forandringer. Så læs invitationen grundigt!

Prisen er meget anderledes

I år skal du betale 600 kroner for dit fartøjs deltagelse. Og kun det. Ikke noget med betaling for hver person i båden. Hvis du vil deltage i stævnet uden at have båd med, skal du betale 100 kr.

Du skal servicere dig selv

I år må alle deltagere hjælpe til med det praktiske. Der er ikke et hold hjælpere, som sørger for det hele. Du kan derfor på stævnet melde dig til en eller flere opgaver.

Lidt mere primitivt….

Toiletter og især bad er ikke så nemt, som vi ofte er vant til. Der er toiletter flere steder — ved Hal 16 og inde i kulturcenteret. Bad derimod er få hundrede meter væk på lystbådehavnen, Helsingør Nordhavn.

Ny måde at få forplejning

Morgenmaden sørger hver deltager selv for, men vi spiser sammen (alle der har lyst). Du tager også selv kop, tallerken og bestik med. Akkurat som når du er på sommertur.

Frokost og aftensmad, også festmiddagen lørdag, sørger du selv for — også spisegrej. Vi spiser sammen i Hal 16.

Grill om aftenen er mulig alle aftener, når vores grill-hold sørger for at tænde op. Altså fra torsdag til og med lørdag (hvis der er interesse for der det).

Baren er åben det meste af tiden. Den står frivillige fra Hal 16 for.

Festmiddagen lørdag. Her foreslår vi, at vi køber vores mad på det store madmarked, der holder til i en værftshal lige ved siden af Hal 16. Her er et hav af forskellige spændende madboder, hvor du for en billig pris køber et færdigt måltid. Men du kan også hente mad ude i byen eller kokkerere noget selv.

Festmiddagen begynder med, at vi mødes i Hal 16 og sammen går ind på madmarkedet og køber ind. Maden tager vi med tilbage til Hal 16, hvor der er pyntet til op til fest.

Så spiser og hygger vi sammen ind til ca. 20.30, hvor vi så bruger en halv time på præmieuddelinger.

Resten af aftenen er der hygge og samvær, og der er ikke organiseret musik etc. Festlige indslag står delta-gerne selv for.

Kapsejlads både fredag og lørdag

Der er én kapsejlads fredag aften og én eller flere kapsejladser lørdag. Mere detaljerede planer meldes ud i god tid. Jørgen Heidemann og Thorbjørn Joest Andersen er tovholdere.

Bådvurdering med begrænsning

Vores vurderingsansvarlige vil forsøge en ny model, hvor der er loft for, hvor mange fartøjer som kan blive vurderet. Og samtidig vil lærlinge fra bådebyggeruddannelse blive inviteret med til at deltage i vurderings-arbejdet. Mere detaljerede planer meldes ud i god tid. Ole I. Olsen er tovholder.

Arrangementer undervejs

Stævnet byder på flere forskellige aktiviteter for dig, der ikke skal ud at sejle om kap eller bare har lyst til noget andet. Detaljerne er ikke på plads i skrivende stund, men bl.a. et prøv-selv-kursus om en ny måde at nådlime med Hal 16’s formand Henrik Burchardi, en rundvisning i den centrale by med byplanarkitekt Sara McKinley om hvordan klimatilpasning og middelalderhus kan hænge sammen. Besøg på værftsmuseet og på Søfartsmuseet, tur over til Kronborg og meget mere er i skitsebogen. Detaljer kommer i god tid før stævnet.

Skrappe krav til skipperne

Vi holder til i den historiske havn og fortøjer langs 4 flydebroer ud for det gamle værft, der nu er kulturcen-ter.
Men havnen er også færgehavn og stærkt trafikeret. Så man må ikke bare sejle ind og ud.
Skipper skal i god tid kalde havnen og aftale ind– eller udsejling. Det foregår over radio eller mobiltelefon.
Alle deltagere får instruktioner i god tid før stævnet. Og reglerne skal følges.

Tilmelding og betaling

Du melder dig til via hjemmesiden defaele.dk . Der får du også besked om betaling og andet.

Har du spørgsmål om stævnet, kan du kontakte DFÆLs formand, Simon Bordal Hansen på telefon 22981674 eller mail, formanden@defaele.dk

Betaling senest den 1. juli 2023.

Tilmeldingen er lukket!


STÆVNEPROGRAM HELSINGØR

Museet for Søfart (https://mfs.dk) giver fribilletter til stævnedeltagere under stævnet.

Torsdag. 13. juli

Fartøjer må ankomme fra torsdag den 13. juli. Tidligere ankomst henvises til Helsingør Nordhavn.

Kl. 14:00 – 17:00
Bureau åbent for registrering
Festlig flagning over toppen

Fordeling af arbejdsopgaver v/stævnets arbejdsgruppe

Kl. 17:00
Åbning af stævnet, velkomsttale
Flagsætning og mole-øl

Kl. 18:00
Fællesspisning / grill i Hal 16.

Fredag 14. juli

Kl. 7:00 – 9:00
Morgenmad i Hal 16. Du tager også selv kop, tallerken og bestik med. Akkurat som når du er på sommertur.

Kl. 11:00 – 12:00
Rundvisning i Hal 16

Kl. 13:00 – 15:00
Kursus i nådlimning v/Henrik Burchardi, formand i Hal 16

Kl. 11:00 – 14:00
Bedømmelse af fartøjer; Opmåling af både uden kendt NNL-mål; Stumpemarked; Åben Båd

Kl. 15:00 – 16:00
Stumpemarked i Hal 16

Kl. 15:00 – 17:00
Åben båd – vis med et skilt, som udleveres af stævneledelsen, at du ønsker at vise din båd frem.
Under resten af stævnet er du velkommen til at anvende skiltet og invitere interesserede om bord.

Kl. 17:00
Mole-øl

Kl. 17:20
Skippermøde

Kl. 17:30
Fællesspisning / grill

Kl. 19:00
Kapsejlads - DM for Træbåde, første sejlads. Kapsejladsen vil være en distancekapsejlads og planlægges lagt i farvandet umiddelbart nord for Helsingør Nordhavn. Der tilstræbes en sejltid på 1-2 timer. Der vil være hygge i Hal 16 efter kapsejladsen.

Lørdag 15. juli

Kl. 7:00 – 9:00
Morgenmad i Hal 16. Du tager også selv kop, tallerken og bestik med. Akkurat som når du er på sommertur.

Kl. 9:00
Skippermøde

Kl. 10:00 – 12:00
Byvandring med byudvikler og arkitekt Sara McKinley om hvordan klimatilpasning og middelalderhus kan hænge sammen.

Kl. 10:00 – 16:00
Kapsejlads - DM for Træbåde, 2. og eventuelt 3. sejlads. Det er planen at der skal sejles to sejladser. Sejladserne vil være distancekapsejladser og/eller op-ned bane og planlægges lagt i farvandet umiddelbart nord for Helsingør Nordhavn. Der tilstræbes en sejltid på omkring 1-2 timer for hver af sejladserne.

Samme tidsrum er en god lejlighed til at besøge værftsmuseet, Museet for Søfart og fyrskibet Gedser Rev. Hvis vejret tillader det, vil en vandretur omkring Kronborg eller badetur til ”Gummistranden” være oplagt – her kan kapsejladserne følges.

Kl. 19:00
Festmiddag i Hal 16, herunder præmier for fartøjsbedømmelse.
18.00: Vi mødes i Hal 16, info om aftenens forløb
18.15: Vi går over til Madmarkedet og køber mad
18.30: Fælles spisning begynder i Hal 16, drikkevarer køber vi i baren.
20.00: Præmieringer – bedømmelser og vandrepokaler
20.30: Hyggeaften så længe vi orker
Maden indkøbes selv af stævnedeltagerne i Værftets Madmarked (https://www.vaerftetsmadmarked.dk/) og medbringes til Hal 16, hvor der vil være pyntet op til fest.

Søndag 16. juli

Kl. 7:00 - 9:00
Morgenmad i Hal 16. Du tager også selv kop, tallerken og bestik med. Akkurat som når du er på sommertur.

Kl. 9:00
Præmieoverrækkelse - DM for Træbåde

Kl. 10:00
Standernedhaling. Tak for i år.

Deltagerbetaling

Tilmelding via foreningens hjemmeside fra 21. maj

Båd, medlem 600,-
Båd, ikke medlem 650,-
Deltager uden båd 100 - under 18 år gratis

Betaling sker til foreningens bankkonto:

Danske Bank
Reg nr. 1551
Konto nr. 0003607755

For udenlandske betalinger:

IBAN: DK1930000003607755
BIC/SWIFT: DABADKKKXXX
Adresse: Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K