Vilkår for medlemsområdet på DFÆLs hjemmeside

Medlemsområdet på defaele.dk har til formål at indsamle og opbevare medlemsoplysninger for medlemmer af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer (DFÆL). På brugerområdet har du mulighed for at rette de oplysninger foreningen opbevarer om dig og du kan deltage i vedligeholdelsen af foreningens fartøjsregister ved at give bidrag til ændringer og tilføjelser til de enkelte fartøjer.

I disse vilkår beskrives reglerne hvorunder dine oplysninger behandles. Du kan altid henvende dig til bestyrelsen i DFÆL hvis du har forslag, spørgsmål eller kommentarer til disse vilkår.

Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed samtykke til, at DFÆL må behandle mine personoplysninger til brug for administration af mit medlemskab af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer.

Jeg accepterer, at DFÆL registrerer følgende oplysninger i forbindelse med mit medlemskab af foreningen:

 • Postadresse, e-mailadresse og telefonnumre opgivet i forbindelse med mit medlemskab via DFÆLs ejede domæner, elektroniske platforme, blanketter eller pr. e-mail til foreningen.
 • Historiske og fremtidige oplysninger om ejerskab af fartøjer i DFÆLs fartøjsregister.
 • Oplysninger om erhvervede præmieringer fra foreningen.
 • Min brug af DFÆLs ejede elektroniske platforme og domæner, herunder tilsendte e-mails fra DFÆL.
 • Hvis jeg har bygget et eller flere fartøjer i fartøjsregisteret, registreres mit navn således i tillæg til oplysning om mit medlemskab af DFÆL.
 • Hvis jeg har konstrueret et eller flere fartøjer i fartøjsregisteret, registreres mit navn således i tillæg til oplysning om mit medlemskab af DFÆL.

Jeg accepterer også, at DFÆL anvender de registrerede oplysninger til at:

 • sende mig nyhedsbreve om foreningens aktiviteter, nyheder, medlemstilbud, ændringer i foreningen, tips og ideer om alt indenfor sejlads og arbejdet med den sejlende kulturarv.
 • udvikle og forbedre hjemmesiden og opnåelse af generel viden om anvendelse af hjemmesiden.
 • vise information, herunder billeder, som jeg deler med foreningen i forbindelse med vedligeholdelse af fartøjsregisteret. Rettigheder til billeder delt i denne forbindelse, kan ikke trækkes tilbage og vil kunne anvendes til formålet af DFÆL i al evighed.

Oprettelse af medlemskab i DFÆL

Som medlem af DFÆL optages alle privatpersoner, som kan tilslutte sig foreningens formål som beskrevet i vedtægterne og i overensstemmelse med disse medlemsvilkår. Det er og muligt for institutioner og foreninger at være medlem under samme betingelser.

Oprettelse af medlemskab af DFÆL sker på defaele.dk.

For at blive medlem af DFÆL, skal du have en gyldig e-mailadresse.

Omkostninger forbundet med medlemskabet fremgår af defaele.dk.

Profilside

På hjemmesiden defaele.dk, finder du et link til din profilside. Siden vil være aktiv så snart din brugerprofil er aktiveret. Her vil du kunne se de persondata, du har givet til DFÆL i forbindelse med dit medlemskab af foreningen.

Inden længe kan du opdatere din profil. I egen interesse bør du holde din profil opdateret. Du vil høre nærmere, så snart det er muligt.

Udmeldelse af DFÆL og sletning af persondata

Du kan til enhver tid melde dig ud af DFÆL.

Du kan skriftligt tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte sekretariatet gennem e-mailadressen medlem@defaele.dk.

Når du meldes ud af DFÆL, bliver de persondataoplysninger du har afgivet i forbindelse med dit medlemskab ligeledes slettet. Det sker senest efter 12 måneder. Slettede data kan ikke genskabes.

I disse tilfælde slettes dine persondataoplysninger kun delvist:

 • Hvis du i forbindelse med dit medlemskab har modtaget en personlig præmiering.
 • Hvis du har eller har haft ejerskab af et fartøj i fartøjsregisteret.
 • Hvis du har bygget et fartøj i fartøjsregisteret.
 • Hvis du har konstrueret et fartøj i fartøjsregisteret.

I disse tilfælde vil dine kontaktoplysninger blive slettet, men dit navn og din bopæls-by vil blive bevaret.

Ved udmeldelse eller anden form for medlemsophør slettes alle oplysninger, der ikke kræves opbevaret af hensyn til lovgivningen.

Overtrædelse af vilkår, ansvar og hæftelse

I tilfælde af overtrædelse af medlemsvilkårene tager DFÆL forbehold for at ophæve dit medlemskab af foreningen uden yderligere varsel eller kompensation og i henhold til vedtægterne.

DFÆL kan ikke stilles til ansvar for uautoriseret brug af dit medlemskab.

E-mailadresse og brugernavn

I DFÆL bruger vi din e-mailadresse som brugernavn. Det er muligt at ændre din e-mailadresse på din profilside og hvis du ændrer din e-mailadresse, vil den nye adresse således også være dit nye brugernavn.

Du har også et medlemsnummer. Dette nummer er unikt og kan ikke ændres.


Håndtering af persondataoplysninger

Personoplysningerne på medlemmer af DFÆL opbevares hos DFÆL så længe medlemmet er aktivt. Udmeldte medlemmer slettes senest efter 12 måneder.

Når der indsamles personoplysninger, sker dette først efter afgivelse af samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

For at DFÆL kan give dig den bedst mulige service som medlem af foreningen, har bestyrelsen af DFÆL, adgang til dit navn og e-mailadresse.

Medlemskabet af DFÆL udstedes og administreres af:

Medlemssekretariatet
c/o Dorthe Christensen
Philip de Langes Alle 7 A, 1tv
1435 København K
E-mail: medlem@defaele.dk

Persondata kan ikke udleveres til andre end personen selv og kun ved fremvisning af dokumentation der identificerer personen.

DFÆL udleverer ikke din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger til 3. part.

Ret til indsigt og berigtigelse af oplysninger

Som registreret hos DFÆL har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig og bede om at få dem rettet eller slettet, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. Disse rettigheder har du efter Persondataloven.

Du har mulighed for at undlade at udfylde dele af profiloplysninger om dig selv. Dog skal vi bruge information din postadresse og naturligvis din e-mailadresse.

Du har mulighed for at vælge at være anonym overfor andre af foreningens medlemmer. Vælger du dette vil det ikke være muligt for andre af foreningens medlemmer at fremsøge dig i medlemsregisteret. Bestyrelsen af DFÆL vil fortsat have adgang til dine oplysninger.

På defaele.dk finder du et link til din medlemsprofil. I profilen kan du se de oplysninger DFÆL har registreret om dig i forbindelse med dit medlemskab af foreningen. I profilen har du ydermere mulighed for at redigere eller tilføje oplysninger om dig selv.

Ændringer af medlemsvilkår

DFÆL forbeholder sig retten til efter eget skøn til enhver tid at anvende, fortolke, ophæve, ændre, begrænse, annullere eller justere disse medlemsvilkår, under hensyntagen til foreningens vedtægter men i øvrigt hvis ændringer af defaele.dk kræver det.

Det er dit ansvar til enhver tid at læse eller gennemgå disse medlemsvilkår for at holde dig opdateret om eventuelle ændringer.

Ændringer der vedrører samtykke eller persondatabehandling varsles 1 måned forud via defaele.dk eller i nyhedsbreve.

De til enhver tid gældende medlemsvilkår vil fremgå af vores hjemmeside defaele.dk.

Vilkår for vilkår for brugerområdet på DFÆLs hjemmeside er senest opdateret og gældende fra 15. juni 2021.