Komplet fartøjsregister fra Dansk Forening for Lystsejlads, udgivet december 1882

» Læs mere

Fra Sejl og Motor 1951

» Læs mere

Kjøbenhavns Amatør Sejlklub (KAS)

» Læs mere

DFÆL har Årbøger fra KDY tilbage fra 1882 og frem til 1966. Fortegnelser og medlemmer og fartøjsregister.

» Læs mere

Af Stig Ekblom

Hermed kan vi præsentere den for en tid siden lovede Kendingsbog for danske Lystfartøjer 1937 - til download fra DFÆLs artikelbase - takket være Carl…

» Læs mere

Fortegnelse over danske lystfartøjer og deres kendingssignaler i Sund og Bælt 1913.

» Læs mere

Aarhus Sejlklub

» Læs mere