Kendingsbog 1937

Hermed kan vi præsentere den for en tid siden lovede Kendingsbog for danske Lystfartøjer 1937 - til download fra DFÆLs artikelbase - takket være Carl Mangors store indsats

Her kan du finde en båd ud fra dens navn i 1937 ved at gå til forsiden her på DFÆLs hjemmeside og klikke på Artikelbasen i venstre menu-søjle.

Bogen kan hentes i 5 stykker, nemlig:

1. Indledning med forside og fotos
2. Sejlere – sejlbåde uden motor (meget tung 10 mB)
3. Sejlbåde med hjælpemotor (5 mB)
4. Motorbåde (tung 8 mB)
5. Appendix, rummende anvendte forkortelser, vejledning om de dengang nødvendige forskellige bådpapirer, indholdsfortegnelse samt oversigt over klubflag.

Der er endnu enkelte skønhedsfejl, nemlig nogle forbytninger og udeladelser af sider, men det vil blive rettet hen ad vejen.

» Hent Kendingsbog 1937 ... (PDF, 26MB)