Hvad koster det at holde skiv?

Fra Sejl og Motor 1951

Ovenstående er et meget almindeligt samtaleemne på bådepladsen og i havnen, og her høre man de mest fantastiske beløb, lige fra 200 kr. til højt oppe i skyerne.

Jeg besluttede for et par års siden at slå en pæl igennem disse skrøner og førte et fuldstændigt regnskab over alle udgifter og kom til følgende specificerede regnskab, som hermed følger.

Jeg skal dog bemærke, at jeg der er håndværker, udføre alle mindre reparationer og fornyelser selv.

Det skulle glæde mig om red. kunne bruge noget af dette til en artikel om dette spørgsmål i deres ellers udmærkede blad.

Med sejlerhilsen
Oscar Petersen
Mågevej 82 2 NV.

PS. Båden herover regnskabet er ført er en 30m2 Spidsgatter med hjælpemotor.

Faste udgifter: 
Klubkontingent40,00
Havnepenge75,00
Forsikring90.00
Pladsleje56,00
 261,00
Fornyelser: 
Kosangas8,50
Petroleum til lanterner0,75
Skruer bolte o.l.5,00
Svabere (brugstid 3 år)2,00
Sjækler, kovser o.l.2,00
Fendere (brugstid 5år4,00
Søkort5,00
Tidsskrifter (Efterretning for Søfarende)2,50
Elektr. batterier (radio og lys)35,00
Taklegarn wirer5,00
Stander (brugstid 1 år)6,00
Redningsvest (brugstid 5 år)4,00
Hynder og betræk (brugstid 10år)6,50
Galvanisering og forkromning5,00
Ankere (brugstid 10år)5,00
Indhalere og fortøjninger (brugstid 5 år)4,00
Alt løbende gods5,00
Gummifodtøj (2 par i 3 år)10,00
Olietøj (brugstid 5 år)6,00
Sejl- og vinterpresenning (brugstid 10 år)40,00
Pensler6,00
Havnepenge i fremmede havne12,00
Benzin og olie50,00
Afskrivning på inventar + fornyelse7,50
Afskrivning på maskine + fornyelse15,00
Sejl (brugstid)75,00
Afskrivning på båd og rig, 15 %200,00
Søsætning og skrabning10,00
Malervarer og rengøringsmidler62,00
Skabsleje6,00
I alt pr. år kr.870,75