Yachtloggen er tilbage på sporet

I flere år har Yachtloggen (yachtloggen.dk) levet en lidt skyggefuld tilværelse ude på det store Internet. Efter at tre organisationer (se faktaboks) havde brugt en del tid på at digitalisere gammelt arkivmateriale og konstruktionstegninger, stoppede projektet med at få materialet online. Årsagerne er mange og de fleste fortaber sig lidt i tekniske forklaringer – som det ofte sker med den slags.

Fakta

I 2015 modtog DFÆL, Danmarks Museum for Lystsejlads (DMfL) og Svendborg Museum fondsbevillinger fra Augustinusfonden og A.P. Møllers Støttefond. Opgaven lød på at etablere en ”Yachtlog” til sikring af oplysninger om dansk lystsejlads for eftertiden.

Arbejdet bestod primært i at skanne de to registre fra 1937 (Kendingsbog for danske lystfartøjer 1937) og 1962 (Danske både), samt de mange hundrede konstruktionstegninger, som på daværende tidspunkt blev opbevaret på DMfL.

Siden udgangen af 2017 har de mange data ligget på domænet yachtloggen.dk og der har været arbejdet med at få en brugervenlig grænseflade på plads. På grund af en række tekniske og organisatoriske udfordringer, har vi valgt at flytte alle data til DFÆLs egen platform og arbejde videre med at forbedre brugervenligheden i dette regi.

Det arbejde nærmer sig en tilstand, hvor vi endelig kan slå dørene op for medlemmer af DFÆL og DMfL.

Hvorom alting er, som man jo siger, når man gerne vil fremad: DFÆL har aldrig tabt interessen for at få de mange fartøjer lagt offentligt frem, og nu er vi meget tæt på. Alle data er sådan set på plads og i disse uger kører vi en række test, som skal kvalitetssikre de mange tusinde rækker med fartøjer, konstruktører, bådebyggere og værfter fra de to registre fra 1937 og 1962.

Når vores test er gennemført, vil vi åbne op for de to registre under Fartøjsregistret på DFÆLs hjemmeside. Her vil det være muligt at søge og få vist fartøjerne, og det vil være muligt at søge på tværs af alle tre registre.

Vi betragter de to digitaliserede registre som historiske. De kommer med andre ord med de fejl og mangler, der var, da de blev oprettet i sin tid og vi vil ikke rette eventuelle fejl eller mangler. Til gengæld vil vi gøre en ndsats for at binde de fartøjer sammen, som optræder i to eller flere af registrene.

Samlet set kommer de tre registre til at bestå af knapt 5.000 fartøjer, hvoraf en stor del af dem vil være omtalt i alle tre registre. Det er et stort – men også nødvendigt arbejde at binde registrene sammen. De fartøjer som findes i to eller alle tre registre, skal referere til hinanden, så brugeren kan få vist alt hvad man vidste på et givent tidspunkt.

Registret fra 1937 er afgjort det mest omfattende. Oplysningerne om de enkelte fartøjer er utroligt omfattende, så det er muligt at se hvor mange tanke der var om bord, hvilken kapacitet de havde, om det var en to- eller fire-takts motor, dækstype, materialet til aptering, antal master, osv. Hverken DFÆLs eget eller 1962-registret kommer i nærheden af dette detaljeringsniveau. Også antallet af fartøjer tager rekorden. Mens vores eget register i DFÆL er omkring 1.100 fartøjer og 1962-registret er på ca. 1.300, når 1937-registret på imponerende 2.500 fartøjer.

For dem af os, som er belastet af interessen for registrering af den sejlende kulturarv og formidling af samme, er det et festfyrværkeri af data, vi skal til at arbejde med. Og du er også velkommen.

Der er så mange ender at tage fat i, at det kan være lidt overvældende for det lille team af registeransvarlige, så kunne du tænke dig at give et bidrag, er du meget velkommen. Det skal naturligvis være båret af interesse, så hvis du kun interesseret dig for Kragejollerne eller de platgattede, de lange slanke, dem uden køl, de klinkbyggede, de rigtig gamle – så kommer vi dig i møde med netop din niche.

En styregruppe overtager ledelsen

Selvom vi står overfor en egentlig lancering af yachtloggens data på DFÆLs hjemmeside, vil der fremover blive behov for yderligere forbedringer og tilpasninger.

Svendborg Museum har ønsket at udtræde af det fælles arbejde og DFÆL og DMfL har derfor givet hinanden håndslag på at løfte opgaven sammen. For at sikre fremdriften, har de indgået en samarbejdsaftale. Det centrale i aftalen er at det bliver en fælles styregruppe, der kommer til at lede arbejdet med registeret, mens DFÆL bliver udførende på opgaverne.

I løbet af foråret 2024 vil styregruppen mødes og tage stilling til den endelige lancering af den nye Yachtlog – det vil vi selvfølgelig fortælle meget mere om her i bladet, på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev.