Generalforsamling 8. marts

Her finder du dagsorden og dokumenter

Dagsorden til print/læs
Formandens beretning til print/læs
Regnskab og budget til print/læs
Forslag til ny bestyrelse, præsentation af kandidaterne, print/læs

Generalforsamlingen holdes i Odense Sejlklub den 8. marts.

Fra klokken 12-13.15 kan du spise frokost i klublokalet. Du kan bestille en frokost platte med smørrebrød og købe drikkevarer. Læs mere om dette for neden.
13.30 starter generalforsamlingen. Foreningen byder på kaffe og lidt kage.

Tilmelding:
Hvis du vil bestille smørrebrød, skal du melde dig til og betale senest den 29. februar. Det gør du ved at sende en sms med dit navn til formanden samt overføre 80,- kr også til formanden. Mobil 22981674. Tilmelding til frokosten kan også ske ved at indbetale de 80 kr. til foreningens konto: 1551 3607755. Betalingen dækker smørrebrød, drikkevarer køber du på stedet. 
Hvis du IKKE skal bestille frokost, behøver du ikke at tilmelde dig.

Dagsorden: 

(OBS: Dokumenterne, der henvises til, lægges op i de kommende dage)
1    Valg af dirigent.

2    Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. Se beretningen.

3    Planer for det kommende år.

4    Godkendelse af det reviderede regnskab samt næste års budget. Se regnskab og budget.

5    Behandling af indkomne forslag.

-         Bestyrelsens forslag til Bådtælling, se forslag.

6    Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.

Fire er på valg: Simon Bordal Hansen (genopstiller), Ole Olsen (genopstiller),

Bendix Sandfoss Laxvig (genopstiller ikke), Kim Hansen (genopstiller ikke).

Benny Andersen udtræder af bestyrelsen.

Se dokument med bestyrelsens forslag til ny bestyrelse.

8    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Begge suppleanter er på valg.

Peter Hansen er villig til genvalg. Dorthe Christensen opstiller til bestyrelsen.

9    Valg af revisor/revisorsuppleant.

Hverken revisor eller

revisorsuppleant er på valg.

10  Eventuelt