Ludråd

Begrebet “ludråd”, på norsk “lut-råte” eller “elektrogalvanisk nedbrydning af træ” har været luftet på flere facebook-sider de sidste par år, uden at man har præciseret symptomerne, årsagerne eller handlemuligheder overfor diagnosen. På Klassisk TRÆBÅD har vi sat os for at indkredse fænomenet