Sommerstævnet 2022 i Marstal, 14. – 17. juli 2022

Invitation

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer (DFÆL) inviterer hermed til sommerstævne 2022.

I samarbejde med Marstal Sejlklub og Marstal havn, glæder vi os allerede nu til at byde på et par enestående dage i sejlerbyen med den lange søfartshistorie.


 

Vi har nogle fantastiske lokale anker-folk til stævnet, og vi får lov til at bruge sejlklubbens dejlige klubhus som base. Havnen reserverer bro nr. 8 til os og forventer, at de fleste kan ligge samlet ved pælepladser. Bådene vil få anvist pladser ved ankomsten om torsdagen.
Havnen ligger helt integreret i den gamle købstad, som rummer gode indkøbs- og spisemuligheder. Tæt på havnen er der Hotel/hostel og campingpladsen. Det er ikke muligt at opslå telt på havnearealet. Der er fine faciliteter på land, og gode legemuligheder for børn. Der er mulighed for havbad meget tæt på havnen.

Søsætning vil kunne ske i Marstal. Der er et stort slæbested ved sejlklubben til trailerbåde og der er mastekran. Sejlklubben råder over en traverskran med 6 tons løft.

Kapsejladserne – DM i træbåd - vil foregå på sejlklubbens faste bane-areal ”Bredningen” - farvandet mellem Halmø, Strynø og Ærø, hvor der er fine muligheder for at lægge en bane med både kryds, halvvind og læns. Banelængden kan varieres fra 2 -3 sm til over 10 sm, så der bliver mulighed for 3 – 4 eller måske 5 sejladser. Der sejles efter NNL-mål

Der vil blive arrangeret bustur rundt til Ærøs seværdigheder og besøg på Motorfabrikken Marstal. Der er begrænsede pladser i bussen – først til mølle gælder på dagen. Derudover kan man på egen hånd blandt andet besøge det virkeligt fine Marstal Søfartsmuseum.
Hvis du ikke er medlem af DFÆL, kan du deltage mod et beskedent ekstra gebyr, som modregnes, hvis du melder dig ind i foreningen ved tilmelding til stævnet.

Måling af båd til NNL-mål

Både, som skal deltage i kapsejlads vil skulle indmåles til NNL. Tilmelding til måling skal ske samtidig med at man tilmelder til stævnet.

Bådbedømmelse

DFÆL uddeler hvert år plaketter til de bedst bevarede af de deltagende både. Vi ser gerne deltagere fra nabolandene, og fineste udenlandske båd vil kunne modtage en særlig præmiering. Stævneledelsen forbeholder sig dog ret til at begrænse antallet af både til bedømmelse aht. tidsmæssige begrænsninger.

Åben Båd

Vi opfordrer kraftigt deltagerne til at man inviterer til Åben Båd. Ved denne lejlighed inviteres publikum ombord og kan med egne øjne se og høre om det at eje en træbåd. Fordelene dermed er for talrige til at de kan nævnes, men goodwill i forhold til det at være træbådsejer er åbenlys.

Medbring også gerne dit musikinstrument.

Betaling senest den 1. juli 2022.

Tilmeldingen er lukket!

Program

Torsdag. 14. juli

Kl. 14:00 – 17:00
Bureau åbent for registrering
Festlig flagning over toppen

Kl. 17:00
Åbning af stævnet ved borgmesteren    
Flagsætning og mole-øl

Kl. 18:00
Fællesspisning / grill.

Fredag 15. juli

Kl. 7:00 – 9:00
Morgenmad i klubhuset

Kl. 9:00 – 11:00
Medlemsmøde vedr. Bådtælling og register; Registreringsbeviset; Bevaring og klassificering oa

Kl. 11:00 – 14:00
Bedømmelse af fartøjer; Opmåling af både uden kendt NNL-mål; Stumpemarked; Åben Båd

Kl. 15:00 – 16:00
Motorfabrikken Marstal; rundvisning og historien om…

Kl. 17:00
Mole-øl

Kl. 18:00
Fællesspisning / grill

Lørdag 16. juli

Kl. 7:00 – 9:00
Morgenmad i klubhuset; smør-selv-madpakker for kapsejlere

Kl. 9:00
Skippermøde

Kl. 10:00 – 16:00
Kapsejlads - DM for Træbåde
Bustur på Ærø incl Ærøskøbing på egen hånd i frokostpausen.

Kl. 19:00
Festmiddag i sejlklubben, herunder præmier for fartøjsbedømmelse. Musik / sange ved ”De småborgerlige”

Søndag 17. juli

Kl. 7:00-9:00
Morgenmad i klubhuset

Kl. 9:00
Præmieoverrækkelse - DM for Træbåde

Kl. 10:00
Standernedhaling. Tak for i år.

Deltagerbetaling

Tilmelding via foreningens hjemmeside fra 1. maj til 1. juli.

Betaling senest 1. juli

Båd, medlem 400,-
Båd, ikke medlem 450,-
Voksen 375,- pr person
Børn under 12 år gratis
Festmiddag alene 225,-

Betaling sker til foreningens bankkonto:

Danske Bank
Reg nr. 1551
Konto nr. 0003607755

For udenlandske betalinger:

IBAN: DK1930000003607755
BIC/SWIFT: DABADKKKXXX
Adresse: Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K