Træskibe kan sejle gode præmier hjem

Fra Holbæk Træskibslaug har vi modtaget denne opfordring, som vi hermed videregiver med de varmeste anbefalinger!

 Foto Lene Pedersen, 2023

Havnefest i Holbæk med to usædvanlige kapsejladser for TS-skuder og DFÆL-skibe

Kære TS’ere og DFÆL’ere,
Holbæk holder sin årlige maritime og musikalske weekend fredag 7. juni og lørdag 8. juni.
Der vil som sædvanligt være masser af musik og aktiviteter på kajerne, men der bliver også liv på vandet, blandt andet med to kapsejladser med gode præmier

Gratis havnedage

Derfor er alle TS-skuder og DFÆL-skibe inviteret til Holbæk til fest og sejlads. Og alle skibe fra de to foreninger ligger gratis i Holbæk Gamle Havn i perioden torsdag 6. juni til søndag 9. juni. Skibe over 50 BRT skal ligge i Holbæk Ny Havn.

Programmet er, at fredagen går med en Tour De Gamle Skibe, en runde på havnen, hvor alle kan præsentere deres skibe. Der er også maritimt stumpemarked, hvortil alle kan medbringe maritime grejer til salg, udstyret med pris og mobilpaynummer. Der er åbent skib for dem, som har lyst. Og aktiviteter på kajen.

For motor eller sejl

Lørdag starter med skippermøde, inden kapsejladserne starter med 10-tiden. Det bliver i to grupper: Pålidelighedssejlads for motorskibe og Kapsejlads for sejlskibe.

Pålidelighedssejladsen består af to runder på en bane øst for Ny Havn. Vinderen er det skib, hvor differencen mellem de to sejladser er mindst.
Kapsejladsen for sejl sker på en trekantbane i den vestlige del af Holbæk Fjord. Der bliver sejlet i tre klasser: Gaffelsejl, bermudasejl og smakkejoller og lignende. Banen skal gennemsejles tre gange, en runde med fuld sejlføring, en runde med fok og dobbeltrebet storsejl, samt sidste runde med fuld sejlføring – naturligvis hvis vejrforholdene tillader det.

Kasteliner og grillmad

Vel i havn bagefter følger andre konkurrencer, for eksempel kastelinekast, hvor skibsbesætningerne kan deltage med deres mest træfsikre matroser.
Lørdag aften er der præmieoverrækkelse og fællesspisning for både TS’ere og DFÆL’ere, hvor alle tager mad, service og drikkevarer med til de glødende griller.

Alle er velkomne! Meld jer venligst til Holbæk Træskibslaug på event@htlaug.dk eller SMS til Lene på 2258 6818. Det handler om, at vi kan lave en pakkeplan. Kontakt os også gerne, hvis I kommer tidligere eller sejler senere, så organiserer vi opsyn med jeres skibe og aftaler en favorabel pris med havnen.

TS-skibe inspirerede Holbæk

I øvrigt er Træskibs Sammenslutningen medansvarlig for, at Holbæks maritime festival opstod:
I 2013 holdt TS pinsestævne i Holbæk. Efter en succesfuld weekend med 25.000 - 30.000 gæster, der nød de over 100 smukke deltagende TS skibe, mødte byens borgmester op på daværende TS formand Lauge Damstrups skib Havgassen (nu Haabet). Borgmesteren havde set, hvad de smukke skibe kunne gøre for byens havn, og han ville lige høre Lauge, om ikke TS kunne holde deres pinsestævne i Holbæk hvert år!
Det kunne Lauge naturligvis ikke gå med til, men ideen om en årlig havnefest var skabt i Holbæks borgmesters hoved, og det er blevet til den årlige SKVULP festival, der bærer mottoet: Kærlighed til fællesskabet.

Læs mere og se program: https://www.htlaug.dk/skvulp/