To gode blade til træsejlerne

Der er to interessante danske blade for træsejlere, nemlig DFÆLs Klassisk Træbåd og Træskibs-sammenslutningens TSbladet.
Dem kan man få, når man er medlem af foreningerne.

Vi vil gerne tilbyde TS medlemmer, at de kan abonnere på Klassisk Træbåd til kostprisen (tryk og forsendelse) hvis DFÆLs medlemmer tilsvarende tilbydes at abonnere på TSbladet også til kostprisen.

Det har TS svaret positivt til, og nu ser vi så sammen på, hvordan det gøres rent praktisk. Formentlig sådan at du som DFÆLmedlem bestiller og betaler dit abonnement gennem DFÆL, og samme system hos TS. Så er vi sikre på, at det er et tilbud kun til medlemmerne.

Du får mere præcis besked gennem DFÆLs medlems-nyhedsbrev , når aftalen sættes i gang.

 

Hilsen Simon Bordal Hansen

Formand DFÆL