Svendborg Classic Regatta

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Foreningen Svendborg Classic Regatta

Mandag d. 30. marts 2020 kl. 18.00

i Svendborg Amatør Sejlklub, Færgevej 19, 5700 Svendborg

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Foreningen Svendborg Classic Regatta
Mandag d. 30. marts 2020 kl. 18.00
i Svendborg Amatør Sejlklub, Færgevej 19, 5700 Svendborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Svendborg Classic Regatta vært ved en sandwich samt øl / vand og filmen ”Friendship” vil blive vist. Friendship viser kapsejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe nogle dejlige sommerdag i 2019.

Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendig senest torsdag d. 26. marts 2020 på mail: poultom@gmail.com.