Svanemøllens Vandfestival

Alle foreninger i Svanemøllen Havn er gået sammen om at skabe en havnefest midt i byen. Det foregår den 26.-29. maj, hvor alle er velkomne.

For første gang bliver der i år afholdt Vandfestival i Svanemøllen Havn. Det overordnede tema er bæredygtighed og hav, og der vil være en række aktiviteter for alle i havnen både torsdag, fredag og lørdag.

Thorbjørn Andersen og Henrik Effersøe fra Kjøbenhavnske Træsejlere har foreslået at de smukke træbåde sejler en eskadresejlads op ad kysten med gæster fra de andre klubber og også almindelige "borgere". Det vil foregå Kristi Himmelfartsdag torsdag den 26. maj kl. 14-16.

Medlemmer af DFÆL opfordres til at deltage med både.

"Vi håber selvfølgelig at mange af jer vil være med til at vise vores flotte både frem og også give "passagererne" en spændende oplevelse. Det er ikke et krav at båden er hjemmehørende i Svanemøllehavnen" fortæller Henrik.

Hvis du er med på ideen, så foregår det rent praktisk sådan:

Send en mail til Kjøbenhavnske Træsejlere på denne adresse: traesejlere@gmail.com

På dagen mødes skipperne kl.13 foran K.A.S.- klubhus på midtermolen, hvor Thorbjørn og Henrik, sammen med et par piger fra arrangementskomiteen, vil fortælle lidt praktisk om sejladsen og fordele de tilmeldte deltagere på bådene. Redningsveste til gæsterne er der sørget for.

Kl. 13.30 går vi til bådene og alle både sejler ud af havnehullet kl. 14.00.

Efter sejladsen ca. kl. 16 kan passagererne enten blive sat af på bådens plads eller de kan blive sat af ved spidsen af Nordmolen (fordi der er musik mv. på Nordmolen, som de måske gerne vil se og høre).

» Læs mere om Svanemøllens Vandfestival her ...