Så fik foreningen en ny bestyrelse

God generalforsamling i Odense i dag søndag den 8 marts..

Vores lokale folk havde sørget for gode rammer i den hyggelige, gamle sejlklub. Der var både godt smørrebrød til frokosten, masser af bagværk til kaffen senere og kompetent mødeledelse af Bent Okholm Hansen.

Vi fik en levende debat om vigtige forhold i foreningens arbejde. Vi nedsatte flere arbejdsgrupper om de ideer, generalforsamlingens deltagere satte på dagsordenen. Mere om dette, når vi har referatet fra dagen.

En af de store aktiviteter i det kommende år er DFÆLs Bådtælling 2020. Generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens forslag om, at vi får talt og kortlagt flåden af lystbåde af træ. Det er en aktivitet, vi som forudsætter stor lokal deltagelse.

Ny bestyrelse:

Dorthe Christensen, Preben Rather, Anja Kiersgaard, Ole Olsen, Simon Bordal Hansen samt Jørgen Heidemann og Peter Hansen.

Formand Simon, næstformand Ole, kasserer Dorthe. Første ordinære bestyrelsesmøde mandag den 30 marts. Her sætter vi navne på, hvem der er tovholdere i de mange små eller større arbejdsgrupper, som foreningen har.