Registreringsbeviser til DFÆL-medlemmers fartøjer

Formanden for DFÆL, Simon Bordal Hansen, fremsætter forslag om at der udstedes Registreringsattester til fartøjerne blandt foreningens medlemmer. Forslaget fremsættes på vegne af bestyrelsen, når der afholdes Generalforsamling i DFÆL den 16. juli.

Foreningens kommende IT-løsning vil gøre det muligt at trække data fra forskellige registre og på den måde skabe nye dokumenter eller visninger af fartøjer, ejerskaber, konstruktører og bådebyggere.

En af mulighederne er at trække udvalgte data fra foreningens Fartøjsregister og Medlemsregister, og med dem danne et registreringsbevis for fartøjet. Omtrent som registreringsattesten for en bil.

Med en registreringsattest i hånden, kan ejeren dokumentere fartøjets grunddata – bådtype, byggeår, konstruktør m.v.

Bestyrelsen mener, at registreringsattester udstedt af DFÆL vil styrke foreningen som varetager af de ældre lystfartøjers interesser – både på markedet og i forhold til bevaringsarbejdet og de organisationer, som er knyttet til bevaring og restaurering. Attesterne skal være gratis og kan kun udstedes til medlemmer af DFÆL.

Attesterne bliver naturligvis ikke bedre, end de data, som er tilgængelige i fartøjsregisteret og i medlemsregisteret. Derfor er der behov for at opdatere og validere informationerne i registrene, og i første omgang data for medlemmernes fartøjer og for medlemmerne.

Vi ser derfor to opgaver knyttet til at kunne udstede registreringsbeviser:

  • At det rent teknisk er enkelt og sikkert.
  • At data er opdaterede, og at data så vidt muligt er validerede af flere end ejeren selv.

» Læs hele forslaget under materialesamlingen til den kommende Generalforsamling ...