Referat fra Generalforsamlingen 2021

Bestyrelsen mødes og konstituerer sig sidst i august. Referatet fra generalforsamlingen er nu tilgængeligt