Ny IT vedtaget

Med 105 stemmer for og 0 stemmer imod, er bestyrelsens forslag til ny IT vedtaget ved en medlemsafstemning via brev eller mail.

Bestyrelsen har nu en økonomisk ramme til IT-opgaven.

Der var nogle få brevstemmer, medens den overvældende del kom via mail. Alle stemmer blev modtaget af foreningens revisor, Ove Juhl, som i samarbejde med Catja.

To tidligere DFÆL formænd har stået for at tælle stemmerne op, nemlig Catja og Ove. Stor tak til dem.

Generalforsamlingen er stadig udsat

I december-nummeret af Klassisk Træbåd indkaldte bestyrelsen foreningens medlemmer til generalforsamling den 14. februar. Den dato måtte vi aflyse på grund af Corona, og vi troede, at vi kunne holde generalforsamling sidst i marts i stedet. Det tror vi ikke længere på.

Bestyrelsen fortsætter arbejdet uændret.

Derfor: Generalforsamlingen er udsat ind til vi igen kan mødes nogenlunde frit. Og forhåbentlig senest på vores sommerstævne i juli.

Husk at betale dit kontingent

Vores kasserer Dorthe er i skrivende stund i gang med at sende rykkere på kontingent til de medlemmer, der har glemt at betale. Husk nu at få betalt, foreningen har brug for dig, og træbådene har brug for DFÆL.

Privat donation til foreningen

Et medlem har doneret 2.500 kr til foreningen. Tak for det! Ved samme lejlighed spurgte medlemmet, om donationer til DFÆL er godkendt som fradragsberettigede. Svaret er nej. Vi har for lille omsætning og for få medlemmer til at kunne blive godkendt. Men donationer er alligevel meget velkomne…

Klassisk Træbåd er på vej

Bladet trykkes her sidst i februar, så det skulle gerne nå frem til dig inden midten af marts. Denne gang har bladet sat fokus på den Nordiske Krydser, og præsenterer tre både af slagsen.