Kystkultur og små både til sejl eller årer

Tirsdag den 25. februar blev der dannet et råd, der skal udbrede og hjælpe kystnær sejlads med små både - joller til sejl og/eller årer. DFÆL er med sammen med en række andre organisationer bl.a. Dansk Sejlunion og TS.

Initiativet er kommet til verden, fordi der er stigende efterspørgsel på at kunne opleve Danmark kystnært - familieture og egne oplevelser - i små fartøjer. Samtidig er der lokalt opstået lokale tilbud om at låne eller leje små traditionelle både til netop samme formål. Og med det opstår et naturligt behov for at "have styr på" området. Altså at skabe klare retningslinier for, hvad man skal kunne for at låne eller leje en lille sejljolle til en weekendtur, eller når et hold skolebørn skal prøve at ro et par joller ved den lokale havn. Hvem har ansvar, og hvilke kompetencer skal man have, og hvordan kan man erhverve dem?

Samtidig er den voksende interesse en vældig god mulighed for at skabe koblinger til vores maritime kulturhistorie, både den erhvervsmæssige og den der handler om fritidslivet. Det er især det sidste, der ligger DFÆL på hjerte.

Her besøger det kommende Råd folkene hos Kystliv Holbæk, der for tiden bygger på fem små joller til lokalt brug.