Generalforsamling udsat, afstemning om nyt IT

Læs om udsat generalforsamling, medlemsafstemning om ny hjemmeside, seminar om nordisk krydser, sommerstævne, chili (!) og bådtælling

OBS: GENERALFORSAMLINGEN ER UDSAT IGEN

I december-nummeret af Klassisk Træbåd indkalder bestyrelsen foreningens medlemmer til generalforsamling den 14. februar. Den dato måtte vi aflyse på grund af corona, og vi troede, at vi kunne holde generalforsamling sidst i marts i stedet. Det tror vi ikke længere på.

Derfor: Generalforsamlingen er udsat ind til vi igen kan mødes nogenlunde frit. Og forhåbentlig senest på vores sommerstævne i juli.

OBS: MEDLEMS-AFSTEMNING OM NY IT

Fordi generalforsamlingen er udsat, er der opstået et afgørende problem. Nemlig vores påtrængende behov for at bygge ny IT til foreningen. Ny hjemmeside, nyt fartøjsregister og nyt medlemssystem.

Vi har kunnet åbne en nød-hjemmeside, men vi mangler det underliggende IT-system.

Bestyrelsen har siden foråret arbejdet på at udvikle et forslag til ny it. Det er nu så konkret, at der ligger en præcis systembeskrivelse og et tilbud fra et IT-bureau. Den økonomiske ramme er 60.000 kr.

Det arbejde kan vi ikke sætte i gang, for det rummes ikke i vores aktuelle budget. Vi har pengene, men vi har ikke ”lov” til at bruge dem. Regnskabet for 2020 viser et overskud på godt 40.000 kr.

Derfor: Bestyrelsen afholder en medlems-afstemning om ja eller nej til bestyrelsens IT-forslag.

Et JA indebærer, at bestyrelsen får mandat til at sætte arbejdet i gang inden for en ramme på 60.000 kr.

Arbejdet med at bygge det nye system kan så starte fra ca. 1. april.

Et NEJ indebærer, at bestyrelsen ikke kan sætte arbejdet i gang og ikke får en ramme til ny IT.

På vores nød-hjemmeside, vil der være en spørgsmål-svar side. Spørgsmålene besvares af bestyrelsens IT-ansvarlige og webmaster, vores bladredaktør Preben Rather. Mail: webmaster@defaele.dk

Vi sender brev om afstemningen med Post-Nord til alle medlemmer, og brevet bør være fremme senest den 1. februar. Brevet indeholder bestyrelsens IT-forslag samt det regnskab for 2020 med budget for 2021, som bestyrelsen fremlægger ved den kommende generalforsamling.

Afstemningen kan foregå via mail eller vi brev. Senest frist for at stemme med mail eller brevpost er den 14. februar.

SEMINAR OM DEN NORDISKE KRYDSER

Vi prøver noget nyt, når vi i det kommende nummer af Klassisk Træbåd bringer et tema om Den Nordiske Krydser og samtidig inviterer til seminar om denne dejlige bådtype. Fokus er på tre NKere – nemlig CAN III, MARSK og JOANE.

Seminaret håber vi at kunne holde i marts i samarbejde med HAL 16 i Helsingør, hvor MARSK tilbringer vinteren. Meeen – coronaen hærger, og det kan derfor være, at seminaret holdes som en del af sommerstævnet i Frederiksværk i juli i stedet.

Vi glæder os til at prøve denne kombinationen af artikler og seminar, og vi vil gerne følge op med andre bådtyper. Den svenske NK-foreningen er inviteret, og er meget nysgerrige på vores initiativ. Kulturarven krydser landegrænser.

Vi sender info om seminaret via nyhedsbrev, på vores hjemmeside og på vores Facebook-side.

Kontaktperson: Simon Bordal, formanden@defale.dk

 STADIG SOMMERSTÆVNE I FREDERIKSVÆRK

Vi håber stadig at kunne byde velkommen til sommerstævne i Frederiksværk 15. til 18. juli. Så sæt allerede nu kryds i din kalender. Stævnet får følge af en sejlads Langsomt fjordene rundt, som starter samme dag som stævnet slutter. Mere om dette sommerprogram, når vi kommer lidt nærmere.

Tovholdere: Ole Olsen - sommerstævnet, Simon Bordal - fjord-sejladsen.

KOM MED I CHILI-TESTEN

Interessen for at blande chilipulver i bundmalingen er voksende hos træsejlere. Skippere hos såvel TS som DFÆL har forsøgt sig, og synes de kan se en forskel.

Nu sætter vi gang i en test, der gerne skulle vise, om det med chilipulver har en effekt. Vi håber at kunne få nogle af de lokale træbådsmiljøer og lokale skippere til at deltage. Vi har inviteret Træskibs- Sammenslutningen til at være med i Chili-Testen, og det har deres formand sagt ja tak til.

Arbejdet med at tilrettelægge testen varetages af Jørgen Heidemann og Ole Olsen. Er du interesseret, kan du kontakte dem. Jørgen: jhe.hjem@webspeed.dk. Ole: strixole@outlook.dk

BÅDTÆLLINGEN ER STADIG I GANG

Husk at du er meget velkommen til at registrere træbåde på vores side kulturarv.defaele.dk
Vi fortsætter med registreringen til efteråret 2021. Vil du gerne deltage men synes, at det er bøvlet med registrering via hjemmeside, så kan du kontakte Simon direkte.

Simon er kontaktperson for arbejdet med bådtælling: formanden@defaele.dk, tlf 2298 1674