Generalforsamling i højt solskin

På en af årets foreløbigt smukkeste lørdage - 19. marts, havde godt 30 medlemmer valgt at deltage i årets generalforsamling på Kystlivscenteret i Holbæk.

Klinkbygget tradition

Inden generalforsamlingen gav lederen af Kystlivscenteret i Holbæk Ture Møller, en inspirerende rundvisning i centerets bådsamling af isefjordsjoller og fortalte indlevende om arbejdet med at skabe gode rammer for unge mennesker omkring de traditionelle klinkbyggede både. Blandt andet er centeret i gang med at bygge fem nye joller, hvoraf en af jollerne bygges af unger i Holbæk.

Ture Møllers fortællinger viser, at traditionen med de klinkbyggede både lever i bedste velgående og understreger betydningen af UNESCOs beslutning om at tage traditionen med på listen over umistelig immateriel verdenskulturarv.

Fuld opbakning til bestyrelsens arbejde

DFÆLs formand Simon Bordal Hansen fremlagde bestyrelsens beretning med hovedvægt på arbejdet med registreringsbeviser og bådtællingen. Beretningen afstedkom en række gode forslag til det videre arbejde.

Hele referatet findes på hjemmesiden:

» Hent referatet her ...

Bestyrelsens fremtidige arbejdsopgaver blev ligeledes fremlagt, her i punktform:

  • Begynde at udstede registreringsbeviser og få styr på verificeringsarbejdet.

  • Konsolidere arbejdet i Skibsbevaringsfonden og udvikle strategi for DFÆLs fokus i fonden.

  • Forberede næste sommerstævne.

  • Styrke Klassisk Træbåds redaktion, især layout. Udgive 4 blade.

  • Gennemføre ny bådtælling, samarbejde med nordiske træbådsfolk.

  • Fortsætte kvalificeringen af data i vores fartøjsregister.

  • Prøve at lave lokale medlemsmøder.

  • Ny chilitest.

Bestyrelsen fortsætter

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter som var på valg, var villige til genvalg, så kontinuiteten blev fastholdt for endnu et år.