Bestyrelsen udsætter frist for forslag

Den 15. januar var sidste dag for, at medlemmer kan sende forslag til beslutning på DFÆLs generalforsamling i marts. Bestyrelsen har besluttet at udsætte fristen til den sidste dag i januar, nemlig mandag den 31. januar. Så nu kan du nå at få dit forslag med.

Send forslag til beslutning på generalforsamlingen med mail til formanden@defaele.dk.

Bestyrelsen arbejder selv på to forslag, begge om vedtægtsændringer.

Det ene går på den frist, der i dag er i vedtægterne for at medlemmerne kan stille forslag til beslutning på generalforsamlingen. Fristen er i dag den 15. januar. Den vil bestyrelsen gerne have tættere på generalforsamlingen.

Det andet handler om fartøjsregisteret og bådejeres navne.

Begge forslag vil ligge i deres endelige form i materialet til generalforsamlingen.