Bestyrelsen for DFÆL

Valgt 8. marts 2020

Simon Bordal Hansen
Formand
Bygaden 72
4304 Orø
Mobil: +45 2298 1674
E-mail: formanden@defaele.dk

Ole Ingvor Olsen
Næstformand
Egelundsvej 4
3630 Jægerspris
Mobil: +45 2087 2400
E-mail: strixole@outlook.dk

Dorthe Christensen
Kasserer
Philip de Langes Alle 7 A
1435 København K
Mobil: +45 2010 7141
E-mail: dorthe.erik@hotmail.dk

 

 

Preben Rather Sørensen
Redaktør
Ladby Longvej 29
4700 Næstved
Mobil: +45 2175 2070
E-mail: preben@rather.dk

Anja Kiersgaard
Strandgade 15A
4230 Skælskør
M: +45 5055 9367
E-mail: anja@kiersgaard.eu

Suppleanter

Jørgen C. Heidemann
Skovbakken 22, Skt. Klemens
5260 Odense S
Telefon:  +45 6615 0402
Mobil: +45 4098 0402
E-mail: jhe.hjem@webspeed.dk eller jhe.laptop@gmail.com

Peter Hansen
Pt sygemeldt

Læs referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder 5-6 møder om året.

» Læs referaterne her ...