DFÆL bygger ny hjemmeside

Følg med her

Baggrund

DFÆL’s gamle hjemmeside var i en tilstand, hvor den havde brug for et kraftigt løft både teknisk, navigations- og sikkerhedsmæssigt såvel som designmæssigt. Derfor finder bestyrelsen det påkrævet at der bygges en ny hjemmeside til afløsning for den gamle.

Formålet med ny hjemmeside til DFÆL

Foreningens hjemmeside skal både være en platform til udvikling af og talerør foreningen, videns udveksling for medlemmerne og en attraktiv platform for rekruttering af nye medlemmer. Målgruppen er således primært nuværende og kommende medlemmer, men opinionen i bred forstand, skal ikke overses. Foreningen bærer en tung byrde i bevarelsen af den sejlende kulturarv, og her er der mange andre aktører, som skal påvirkes.

Målet med hjemmesiden

Vi ønsker at bevare og forbedre vores nuværende båderegister, så vi sikrer et af foreningens vigtigste aktiver. Derfor skal vi have flyttet registeret fra den gamle til den nye hjemmeside. Og funktionaliteten skal forbedres på en række områder.

Medlemsregisteret skal ligeledes flyttes til ny hjemmeside og der skal ske et række forbedringer af blandt andet sikkerheden omkring adgang til data og opfyldelse af lovgivning om persondata,

Endelig ønsker vi at hjemmesiden optræder med et moderne og mere imødekommende udseende.

Løsningen

Den løsning vi vælger, skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige og naturligvis opfylde gældende lovgivning omkring opbevaring og behandling af persondata. Vi ønsker samtidig en hjemmeside, der ikke er bundet til leverandører, men frit kan flyttes og ændres uden store omkostninger. Systemet skal være veldokumenteret og brugervenligt og det skal være muligt at skifte webmaster og administrator, uden at det sætter hele foreningens kommunikation i stå eller kræver udgifter til licenser og andet.

Den samlede ramme til projektet er 60.000 DKK

Projektet gennemføres i regi af bestyrelsen, som påtager sig den største opgave med opbygning af hjemmesidens indhold. Udvikling af nyt både- og medlemsregister løses af et bureau, som vi allerede er i kontakt med.

Vi har forsøgt at samle de fleste spørgsmål og svar omkring den nye hjemmeside til Danmarks Forening for Ældre Lystfartøjer.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, eller vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte Preben fra bestyrelsen på webmaster@defaele.dk.

Spørgsmål og svar

Hjemmesiden, som har tjent foreningen i mange år, var desværre blevet for usikker. Vi har på det seneste oplevet at hjemmesiden i perioder ikke var tilgængelig og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.

Desuden opfyldte hjemmesiden ikke de krav og ønsker, der i dag stilles til en hjemmeside, blandt andet at man kan besøge den via en mobiltelefon og stadig kunne se indholdet, uden lup.

Endelig ønsker vi at højne sikkerheden omkring de data, som hjemmesiden indeholder, herunder medlemsdata og oplysninger fra fartøjsregisteret.

Det nuværende båderegister bliver nedlagt. Men vi håber på at få en godkendelse fra foreningens medlemmer til at gå i gang med at udvikle et nyt fartøjsregister, som kan opbevare oplysningerne.

Vi har naturligvis taget en behørig backup af det gamle system og forventer at flytte oplysningerne ind i det nye, når vi er klar.

Vi forventer at flytte så meget som muligt til den nye hjemmeside. Det tager lang tid, så hav tålmodighed med os.

Vi har tagen en backup af den gamle hjemmeside og i det omfang at det giver mening og at indholdet fortsat er aktuelt, vil vi flytte det over til den nye hjemmeside.

Vi arbejder på at få overført så meget som muligt fra den gamle til den nye hjemmeside. Det er imidlertid en stor opgave, så det kommer til at tage en del tid.

Hvis der er noget konkret du mangler, er du velkommen til at skrive til webmaster@defale.dk - så kan det være at vi kan finde materialet og gøre det tilgængeligt.

Ellers er der kun tålmodighed tilbage. Lidt som at vente på vind er lun sommerdag.

Der lå en meget stor samling artikler på den gamle hjemmeside. Godt 400 artikler til tidligere udgaver af DFÆL-bladet/Klassisk Træbåd og andre ressourcer om både, bådtyper, mennesker omkring bådmiljøer, bådens røgt og pleje og en masse andet.

Vi er i gang med at lægge materialet på på den nye hjemmeside og det bliver alt sammen placeret under Artikelbasen.

» Gå til artikelbasen ...

I dag - den 16/1/2020, hvor dette skrives, er den nye hjemmeside langt fra færdig.

Dels mangler der vores nye fartøjsregister og der planlægges også et sted, hvor medlemmer selv kan ændre deres kontaktoplysninger. Vi vil også bygge en løsning, hvor det bliver muligt at melde sig ind via en formular. Og en lang række andre muligheder og funktioner. Søgning for eksempel..

Man kunne også sige det på en anden måde: En hjemmeside bliver aldrig færdig.

Lige nu kan du deværre ikke melde dig ind online.

Vi arbejder på at få lavet en digital indmeldelsesformular og indtil den er på plads, må du skrive til vores medlemssekretariat:

» Læs om medlemskab her ...

Hvis du har lavet bogmærker i din browser eller i øvrigt har linket til defaele.dk, kan vi ikke garantere at disse links virker, når den nye hjemmeside går i drift. Vi vil gennemgå den gamle hjemmeside for de vigtigste sider, og lave omdirigeringer til de steder, hvor det tilsvarende indhold er flytte hen. Men der kan være indhold vi ikke håndterer af mange forskellige årsager.

Hvis du sender din(e) spørgsmål til e-mail adressen webmaster@defaele.dk, vil du få svar direkte. Og hvis dit spørgsmål er et, som vi formoder andre også kunne finde på at stille, vil vi sætte spørgsmål og svar ind i denne liste.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Skriv til os!

webmaster@defaele.dk