Lisbeth Kofoeds beretninger 1955-2003

Lisbet har været særdeles produktiv gennem de mange år, hun har sejlet. Vi har samlet Lisbeths en del af hendes fortællinger og opsat dem i kronologisk rækkefølge i det omfang, vi kender årstallene