Anakonda i Bottenhavet 1920

Den 19. juni 1920 startede Anakondæ med sin 3 Mands Besætning paa et 4-Ugers Togt med Bottenhavet som Maal.