Linoliesmøring af bund og køl

Fra Stig Ekbloms hjemmeside.