Hvorfor sejler vi med træbåde?

I efteråret sendte bestyrelsen et åbent spørgsmål ud til medlemmerne: Hvorfor gør vi det? - altså sejler rundt i gamle både af træ, når andre mere tidssvarende materialer er så let tilgængelige?

Den udfordring valgt 8 at tage op, og efter en nærmere granskning af det indsendte, faldt bestyrelsens valg på Ole Ingvor Olsens bidrag som et ydmygt og håndfast bud på opgaven.

Spørgsmålet er ikke nødvendigvis besvaret een gang for alle. Vi ser gerne at medlemmerne fortsat gør sig overvejelser i den retning og indsender bidrag til hjemmesiden.

Ole Ingvor Olsens fartøj Strix

Hvorfor sejler vi med træbåde?

Fordi vi kan! - Fordi vi vil og kan!

Vi tilhører en lille skare af privilegerede der har fået lov at ”låne” et stykke unikt håndværk en tid. Alverdens skove ville ikke give alle den mulighed at have en træbåd, så vi er glade for at der er så mange ”IKEA krydsere”, men vi er altså de få der har fået/valgt muligheden for at eje et stykke håndværk.

Den mulighed må forvaltes med respekt for de mange mennesker der har lagt mange af deres arbejdstimer i bygningen af vore både. De der byggede dem tænkte nok ikke således – det var nok bare et arbejde og enmulighed for at have en indkomst, men deres faglige kunnen gør det muligt at vi kan ”vigte” os af et sådant stykke håndværk. – omtrent som at have en ægte Picasso.

 Vi giver ikke op! en rådden stævn, et knækket spant eller svøb må erstattes med nyt. Hvorfor det – jo fordi arven skal gives videre, og helst i bedre stand end da vi overtog den.

 Glæden ved at eje et godt stykke design og godt håndværk er ikke bestemt af størrelsen eller udstyret – en 12 fods rojolle og en 50 fods kølbåd rummer lige store glæder ved det gode håndværk. Lige store glæder ved at lakeringen af et fribord blev perfekt, lige store glæder ved at splejse en ny fortøjning, lige store glæder ved sejlturen, lige store glæder ved navigationen, og lige store glæder ved at kunne!.

At have en træbåd er et valg eller en prioritering. Du må være forberedt på at der er lidt arbejde (men dejligt arbejde) ved at passe en træbåd .Du kommer i kontakt ed en masse dejlige materialer og en masse ”problemer”, men du glæder dig hver dag. Du må også være forberedt på at der er en del ting der er anderledes end i en plastbåd, men du behøver aldrig at kede dig – det er nok det største plus ! Hellere slibe og male et fribord end vokse og polere et tilsvarende.

 Og at have planer – planer for næste vinter eller næste sommer – planer for det nye dæk eller den nye rorpind. Planer for at brænde bundmalingen af og imprægnere bunden på ny eller . . ..

 Og glem så ikke alle de dejlige mennesker du kommer i kontakt med ved at komme i en fremmed havn med en rigtig båd – Hvad er det for en båd ? hvor gammel er den ? hvordan passer du den ? hvem har bygget den? Hvad lakerer du med ? o.s.v. - det sker aldrig for ”de andre”.

Ole Ingvor Olsen (medlem 1250)
Egelundsvej 4, 3630 Jægerspris