Et liv med træbåd

En guide for nye ejere af en klassisk træbåd. Eller dem der overvejer anskaffelse

Om at eje en træbåd

De mange sejlere, der i dag kan ses i de danske farvande, vil for de flestes vedkommende have mødt sejlerglæden i en båd af glasfiber. Siden lystsejladsens store boom sidst i 1960’erne har dette materiale været det foretrukne byggemateriale.

Træbåden har dog på forunderlig vis formået at overleve i et vist omfang. Ikke i kraft af mange nybygninger, men gennem et stort arbejde med at bevare de tilbageværende. Der er en særlige charme forbundet med livet i en klassisk båd, og med det indbyggede paradoks, at det eneste der i opmærksomhed kan konkurrere med en stor båd i glasfiber, er en velholdt lille båd i træ.

I takt med at træbådene er forsvundet, er også ekspertisen på området blevet indskrænket. Fagfolk fra de oprindelige håndværk er der ikke mange tilbage af. Det samme gælder sejlere, der har begreb om vedligehold af træbåd. Dette fravær gør det vanskeligt for nye sejlere at danne sig billeder af et liv med træbåd.

Det er vores hensigt, at vi med denne guide, vil kunne give en håndsrækning, til de der går med ønsker om at sejle træbåd.

Om at bruge guiden

Guiden kræver ikke læsning fra A-Z. Brugeren skaber selv den nødvendige kronologi udfra de spørgsmål, der ønskes besvaret. Er man på bar bund med ord og begreber i bådens verden, kan man dog til en start med fordel læse afsnittet om Træbådens fysiognomi. Her beskrives kort og grundlæggende, hvordan båden er bygget.

Dansk Forening For Ældre Lystfartøjer, december 2013

» Hent guiden (PDF) ...