Register 1962

Dansk Sejlunions fartøjsregister over danske både, 1962