Oui Oui

Navn Oui Oui
Resumé
Nummer 903
Bådtype Kutter
Bådklasse 6 m R
Bådkonstruktør Johan Anker, Norge
Bådeværft Anker og Jensen A/S, Asker, Norge
Byggeår 1922
Byggemateriale Mahogni på eg, ask og stål
Længde 10.73 m
Bredde 1.85 m
Dybgang 1.35 m
Deplacement
Ny national længde
Brutto-tonnage
Netto-tonnage
Rigtype Bermuda
Sejlareal
Tidligere navn(e)
Sejlnummer 6 D 15
Tidligere sejlnummer
Motor
Kaldesignal
MMSI
Fjernkending
Ejer Ukendt årstal/periode: Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub, København Ø, Danmark
Præmieringer 2013: Vandrepokal
2010: Carita loggen
2009: Harpunloggen
2009: Vandrepokal

Forhistorien

Kort:

Oui Oui, en 6mR-båd, bygges i 1922 af Asker & Jensen ved Oslo.

Konstruktør: Den berømte nordmand Johan Anker.

1.ejer: Magasin du Nords direktør William Vett (K.A.S.-medlem)

I 1924 forærer Vett båden til K.A.S. som kapsejlads/klubbåd, så K.A.S.kan komme på sejrsskamlerne landet over. Selv om båden vandt nogle sejre, var der større interesse blandt klubmedlemmer for gaffelriggere. Man fik derfor lov af Vett til at sælge den og anvende provenuet til (delvis) betaling for gaffelrigger nr. 2 (Ydun), anskaffet 1927.

Herefter går båden en stor tid i møde: Den vinder overalt, specielt i Lillebæltsområdet. Ved en stor kapsejlads i 1929 fx vinder den 4 ud af 5 udsatte præmier og bliver nr. 1 i alle sejladser.

Den får herefter kahyt og motor og overgår til turbåd.

Den får mange ejere - formentlig 15-20, før vi finder den i Køge i 1997, hvor den kan erhverves for 25.000 kr. Standen er dårlig. Vi får bestyrelsen med på ideen om at få Oui Oui tilbage til klubben og vi erhverver båden for 15.000 (uden motor). Vi bygger et hus og går straks i gang med projektet: At få den tilbage til originaludseendet fra 1922 (åben båd). Meningen er, at klubbens medlemmer skal få en enestående båd at sejle i med enestående oplevelser - ingen der har prøvet en 6er glemmer det igen. Derfor er klassen heller ikke død - vores medlem Jørgen Jensen vandt i år verdensmesterskabet for 6mR i en nybygget af slagsen.

NB: 6mR er en konstruktionsklassebåd, dvs. bådene er ikke ens som entypebåde er det - de skal i stedet overholde en lang række min/max-krav. Det gør, at konstruktørens talent er mindst lige så bestemmende for sejre som sejlernes evner.

Og Johan Anker er verdenskendt som konstruktør i klasse A 1.

 

Restaureringen også superkort: Vi er gået konsekvent til værks: Ingen godt-nok-løsninger og såvidt muligt original byggefacon.

Kompromisser er der dog, fx er spanterne af rustfri stål og ikke galvaniseret jern. Alle bortset fra et er nye.

Klædningen er Honduras-mahogni som det skal være. Den uoriginale jernkøl blev skrottet. Den nye køl har vi selv støbt af indsamlet bly (meget blandt K.A.S.-medlemmer) + to jollekøle. Den nyere mast er fin - genanvendes.

 

Ca 15-20 medlemmer har hjulpet med lidt af hvert i perioden fra 1997- nu, men 4 medlemmer har udgjort den faste stok gennem forløbet. Anfører og arbejdshest Nr.1 er Erik Skovgaard (K.A.S.-æresmedlem). Arbejdsdreng rr. 1-3 er Lennart Hansen, Bent Struck og Henrik Effersøe.

Vi ender med en 85% nybygget båd. Vi satser på at den bliver prøvesøsat i 2007. Om den er helt klar til sæson 2008 tør vi ikke love endnu.

Totalt set (incl. anskaffelsen) ligger udgifterne for klubben på ca. 100.000 kr igennem de 8 år.

 

Hvad så når den er færdig?

Ved anskaffelsen i 1997 skitserede vi nogle tanker for bestyrelsen vedr.benyttelsen af båden. Tankerne holder endnu, og vi vil nu gerne præsentere dem for den nuværende bestyrelse i ajourført form og forhåbentlig få dem godkendt.

 

OUI OUI er en klubbåd

Hermed menes naturligvis, at klubben tilhører K.A.S. og at den i praksis hører under fartøjsudvalget i lighed med de 7 andre klubbåde. Erik Skovgaard er bådchef lige nu.

 

"Skolebåd"?

Nej, båden skal ikke anvendes hverken som gaffelriggerne til grunduddannelse af elever eller på kapsejladsskolen som spækhuggerne. Vi foreslår dog, at vi "læner os op ad" systemet på Sejlerskolen, det vil sige:

At der sker en tilmelding til hold på samme måde som til Sejlerskolen. Altså sejlads på hverdagsaftener

 

At K.A.S.-medlemmer med førerprøve eller duelighedsbevis kan melde sig på hold til sejlads én gang om ugen i sæsonen

 

Holdstørrelse: 3 + instruktør

 

Instruktøren skal have en speciel Oui Oui-godkendelse. Oui Oui-gruppen vil stå for denne godkendelse i samarbejde med skolechefen. Det (de) første år vil 2 af gruppens medlemmer (Erik Skovgaard og Henrik Effersøe) fungere som instruktører på minimum to sejladsaftener om ugen. I takt med udklækkelsen af flere instruktører kan vi udvide med flere aftener. Instruktørernes rettigheder og pligter = sejlerskolelærernes

 

Prisen for deltagelse på holdene skal ligne prisen på de andre hold på Sejlerskolen

Formålet med sejladserne er

 

- at deltagerne opnår sejladserfaring med en hurtig båd som 6mR (10-12 knob er ikke usædvanligt i frisk vind)

 

- at deltagerne sættes i stand til at kunne deltage med båden i kapsejladser, både kapsejladser for klassiske både i DK, Tyskland og Sverige og fx Sjælland Rundt. Deltagelse i torsdagskapsejladserne for træbåde, som sejles i Svanemøllebugten, er et must. Onsdagskapsejladserne er også oplagte. Evt. kan der etableres et samarbejde med Kapsejladsskolen, så man kan bytte deltagere hvis interesse

 

- at give medlemmerne et unikt tilbud oveni alle de andre tilbud i klubben

 

- at gøre reklame for K.A.S. - ingen andre sejlklubber har 6mR-sejladser for medlemmer og det vil blive omtalt! Vi har allerede fået flere spørgsmål fra Tyskland om det kan passe, at .?

 

Og ellers?

Oui Oui kan (kun) lejes af instruktørerne -gerne med K.A.S.-medlemmer som gaster. Udlejningen følger de sædvanlige regler. Prisen på niveau med øvrige både. Grunden til, at vi ikke tør lade alle med K.A.S.-førerprøve leje båden er, at en kollision med denne båd vil få voldsommere følger end for de øvrige både - både pga. den højere fart, bådens længde (ved havnemanøvrer) og det spinklere skrog. Det skal dog understreges, at vi vil understøtte alle, der ønsker at få Oui Oui-godkendelse på alle måder, så de på sigt kan føre båden uden os.

Vi er bare lidt ømme om den. Håber I forstår det

 


Redigér

tilbage