Svanemøllen 2013

Vejret var på alle måder med de over 50 deltagende fartøjer i DFÆLs årlige sommerstævne, hvor både sol og vind sikrede de bedste vilkår for sejlerne.

Efter den fælles morgenmad i teltet fredag, afholdtes et kort sommermøde, hvor bestyrelsen kunne fortælle lidt om, hvad der rør sig i foreningen for tiden. Herefter blev bordene ryddet, og der blev gjort plads til et stumpemarked, hvor diverse maritime effekter blev handlet.

Efter frokost kunne kapsejladschef Gorm Boa forestå skippermødet før fredagens sejlads. Det var en distancesejlads på samme bane som Københavnske Træsejlere benytter til sine torsdagssejladser. Den blev afviklet i et jævn vind fra omkring vest med mere end 30 både til start.

Om aftenen blev der varmet op i grillen og der blev hængt ud ved bordene til ud på aftenen.

Lørdag formiddag samledes interesserede ikke-kapsejlere i de tilstedeværende motorbåde, der satte kursen rundt om Nordhavnen og ind i Københavns Havn. Her tilbragtes de følgende timer på togt gennem hovedstadens mange veje og vildveje til søs.

I den modsatte retning blev der sejlet kapsejlads på på en bane mellem Nordhavnen og Charlottenlund i en svag luft der til tider var lidt springende. Også disse to sejladser talte 30 deltagere.

Lørdag aften blev tilbragt i sejlklubben Frems lokaler. Ud over spisning og dans blev der uddelt beviser for god bevaring. Hos motorbådene gik Skruen til Gl. Sussie og hos sejlbådene gik Harpunloggen til Carita.

Endvidere fik Mila og Skarven plakette for god bevaring. 

Efter morgenmad søndag kunne Gorm Boa i muntre vendinger berette om sejladsledelsens arbejde med de 3 kapsejladser, inden han gik over til præmieoverrækkelsen. Kampen om begge de to store præmier, Danmarksmesterskabet for henholdsvis spidsgattere og kuttere blev vundet af lokale både. Hos spidsgatterne var det 45 kvadratmeteren Ursa der vandt og hos kutterne 6-meteren Oui-Oui.

Det har været et stævne hvor en lang række personer har været ind over for at sikre dets gennemførelse, men en stor tak var der især til Lene og Niels fra Bombus.

Med et let tryk på den elektriske betjening til mastekranen kunne Flemming fra Sejlklubben Sundet lade standeren glide ned for denne gang, med et ønske om gensyn næste år i Kerteminde.

» Læs Beretning fra stævnet i bladet ...

Foto:

Video fra Thorbjørn (URSA) fra sejladsen fredag

video fra Thorbjørn (URSA) fra sejladsen lørdag