Ebeltoft 2012

Der var tykke streger under det klassiske og det traditionelle i Ebeltoft, hvor DFÆL holdt sit sommerstævne sammen med andre maritime organisationer.

 

Der var omkring 35 tilmeldte både til DFÆLs sommerstævne, men ikke alle nåede frem til Ebeltoft. For dem, der trodsede det ind i mellem lidt kedelige vejr, blev der imidlertid en række oplevelser til gode.

Den egentlige åbning var forlagt til tørre omgivelser i en af de store haller ved Fregatten Jylland, hvor bl.a. byens viceborgmester, formanden for Træskibssammenslutningen, og DFÆLs formand Ove Juhl holdt taler. Herefter kunne der nydes lokalt fadøl, mens Fregatten Jyllands 25 mands Slup-kor ekviperet i hvide matrostrøjer underholdt med sange fra de 7 have.

Om aftenen blev der grillet og skaffet i det store telt i Trafikhavnen, hvor DFÆLs fartøjer havde plads.

Torsdagen blev for  nogles vedkommende tilbragt under en fælles tur til Mols Bjerge, mens andre fik dels vurderet og dels NNL-målt deres både.

Sidst på eftermiddagen var der arrangeret eskadresejlads mellem Fregathavnen og et sømærke på Ebeltoft Vig. Igen viste vejret sig fra den mindre heldige side med ren og blæst. Det tyndede noget ud i deltagerne, men DFÆLs både var pænt repræsenteret mellem galeaser, jagter og sågar en dampbarkasse fra Fregatten Jylland.

Årets stævne var udvidet med en enkelt dag, og det betød at kapsejlerne fik en ekstra dag til konkurrencen. Fredag bød på jævn til frisk vind og der gennemførtes 2 sejladser på Ebeltoft Vig. De, der ikke deltog i kapsejladsen , havde mulighed for at høre spidsgattersejleren Henrik Effersøe i museets auditorium. Her holdt han et oplæg om den traditionelle kragejolles udvikling til den moderne spidsgatter.

Fredag aften var festaften. I teltet ved Trafikhavnen spistes en fælles middag for alle deltagere, og senere kunne Ove Juhl fra DFÆL overrække de årlige påskønnelser for bådejernes vedligehold af fartøjerne. Kutterne Mila og Francisca fra henholdsvis Sundby og Frederikshavn fik hver en plakette for god bevaring, mens Harpunloggen gik til spidsgatteren Anja fra Struer.

Festaften eller ej så blev der sejlet en sidste sejlads for kapsejlerne om lørdagen. Vinden var noget svagere end dagen før, men det lykkedes at få bådene rundt på en ca. 10 mil lang bane i bunden af Vigen.

Om aftenen blev der grillet igennem, og senere kunne der ses billeder på storskærm fra stævnets første dage, akkompagneret af Eva og Stig på violin og harmonika.

Søndag morgen skulle der deles præmier ud for de to dages sejladser og her kåredes Pan fra Assens som Danmarksmester blandt spidsgatterne og Trio fra Sundby blandt kutterne.

Herefter blev DFÆL's stander halet ned fra flagmasten på bastionen og umiddelbart efter var de første både på vej ud af havnen. Nordjyderne mod Grenå for at afvente mildere vinde, mens andre benyttede den friske vestlige vind til at gå mod Odden eller sydpå mod Samsø og Kerteminde.

DFÆL's sommerstævne 2012 var et lidt andet stævne end sædvanligt. Det store felt af deltagere rykkede lidt ved vore egne muligheder for at have hånd i hanke med alle aspekter af stævnet. Til gengæld er der god mening i, at alle sider af Danmarks flydende kulturarv med mellemrum sætter hinanden i stævne, og det gjorde vi i Ebeltoft 2012.

» Billeder fra Ebeltoft ...

» Læs beretning fra stævnet i bladet ...