Ikke logget ind                  
   Tilbage

Register for Limfjorden, på Limfjorden havde alle sejlklubberne flælles kendingsmærke (L) i sejlet
Limfjordsdagen register for 1948