Ikke logget ind                  

 TilbageBådtyper
De enkelte bådtyper er i vid udstrækning beskrevet i flere tilgængelige materialer. I forbindelse med Yachtloggen ønskes en kort omtale i generelle vendinger omkring både.
For en Nordisk Krydser kunne den eventuelt se ud som følger:

Sidst i tyverne var der kommet mange nye klassebåde. Men 2 danske sejlere (A. C. L. Nielsen og Arnold Jensen) mente der manglede en klassebåd der også tog hensyn til tursejlads. I øvrigt var en 6mR blevet for dyr at bygge, og en Nordisk Krydser kunne bygges for ca. det halve af en 6mR.
Citat Danske Lystbåde: Nielsen og Jensen tog kontakt til en gruppe ligesindede sejlere i Gøteborg og den svenske konstruktør Gustav Estlander. Her fik de støtte til forslaget om en Nordisk registreret Klasse, og Estlander tegnede et forslag, som han for nemheds skyld kaldte en Nordisk Krydser- det med registreret var jo ikke til at udtale og lå for øvrigt i klassebegrebet. A.C.L. Nielsen og Arnold Jensen bestilte straks to Nordiske Krydsere, og i løbet af året kom en tredje dansk båd til. K.D.Y. skyndte sig at undsige dem som klasse al den stund, der ingen vedtagelse forelå, men formalia kom på plads efterhånden. Klassereglerne blev ret stramme og fastsatte bl.a. at længden plus kvadratroden af sejlarealet indsat i en formel skulle give 5½ meter- det understregede samtidig, at klassen lå lige under 6-meteren. Citat slut.
Efter denne diskussion antog K.D.Y.og  G.K.S.S. Nordisk Krydser Klassen, som er en konstruktionsklasse, det vil sige alle kan tegne til klassen. Der er så vidt vides kun blevet bygget til reglen i Danmark og Sverige. De første både adskiller sig en del fra de både der blev bygget efter 1930, kølvægten der var fastsat til 1400kg blev fri mellem 1500 og 1700kg, men i øvrigt ser det ikke ud til at havde den store betydning for sejlegenskaberne. Den periode der er bygget flest Nordiske Krydsere er fra 1945 til 1950, hvor der i alt blev bygget 24 Nordiske Krydsere. De fleste er tegnet af Robert Jensen. Den sidste danske Nordiske Krydser er bygget i 1962. 
I alt er der bygget ca. 50 Nordiske Krydsere i Danmark og ca. 70 i Sverige.
I 2016 er klassen er stadig aktiv i Sverige, i Danmark er der 10- 15 aktive både, en del både er solgt til Tyskland.


De øvrige typer vi især ønsker beskrevet er:
Helsingørjoller og Lynæsjoller. KDY Juniorbåd, Husky, Nordisk Folkebåd, Swell
Spidsgattere og klassespidsgattere (26 m2, 30 m2, 38 m2, 45 m2 og 55 m2r
Springer, Skarpsno, Koster, Øresundskrydser og Østersø 6 meter
Måge, Terne, SSA og SSB, Drage, Nordisk Krydser, Knarr og Peti.
Meterbåde efter forkellige regler: 5M, 5,5M,  6M, 7M, 8M, 10M og 12M.
Skærgårdskrydserne, 22’ere, 30’ere, 40’ere, Mälar 22,  25 og 30r
Skulle du have særlig interesse i en bådtype, der ikke er nævnt her, er du velkommen til at kontakte os med den aktuelle type.
Kontakt Ove Juhl:  oveudby@gmail.com eller 61688631