Ikke logget ind                  


<< Tilbage


Sommerstævne 2012 i Ebeltoft 11. til 15. Juli
03. jan. 2012  Kl. 12:07:04  af: Ove Juhl

Sommerstævne 2012 i Ebeltoft 11. til 15. JuliFoto lånt på www.ebeltoftby.dk

Sommerstævnet bliver en del af Nordisk Kystkulturfestival, der i år bliver afholdt i Ebeltoft 9. til 14. Juli af Landsforeningen Kystkultur.

Programmet ligger endnu ikke fast, men der bliver kapsejlads, sommermøde og Harpunloggen vil også blive uddelt.

Det vil snart blive muligt at tilmelde sig her på siden.

Træskibssammenslutningen deltager med Skibsdage, der de 2 seneste år er blevet afholdt på Fejø, Skibsdagene henvender sig især til de mindre skibe i Træskibssammenslutningen, og der er muligheder for at dygtiggøre sig ud i praktisk sømandskab mm.

DFÆL er også velkommen til at deltage i denne del af Kystkulturfestivalen.

Programmet kan se således ud:
Erfaringsudveksling
Sømandskundskab
Synliggørelse

Herunder:
Skipperuddannelse
Jollesejlads

Der vil desuden være mulighed for at kvalificere sig til og aflægge den praktiske duelighedsprøve.

Yoga om morgenen
Fodboldturnering
Fællessang om aftenen
Fælles udflugt til havneby i området
Fest

Læs mere om Træskibssammenslutningen her


Nordisk Kystkulturfestival
Kystkulturfestival blev afholdt første gang i 2011 i Hasavik på Island

Om festivalen
Kustkulturfestivalen, Sail Husavik 2011, är början på ett omfattande nordiskt samarbete, som vänder sig till enskilda, institutioner och föreningar. I och med samarbetet, aktiveras såväl enskilda personer på gräsrotsnivå, som de mest kvalificerade yrkesverksamma personerna, som intresserar sig för miljöfrågor, arkeologi, matkultur, dans och hantverk, vid kust och hav. Festvalen förbereds och utarbetas utifrån det Nordiska Ministerrådets strategi.

Målet med aktiviteterna är att både specialister och andra intresserade personer skall mötas, lära, förmedla och skapa relationer. Målet är också att stödja uppbyggnad av kultur vid kusten, introducera den för allmänheten, göra människor medvetna om denna del av ländernas kulturarv och jordens ekosystem och det hot som finns mot kustbygderna.

Genom Nordic Coast Cultural Festival stödjer man betydelsefulla satsningar på nordiska miljöfrågor och kustkultur och introducerar dem i närmiljön. Därtill förväntas projektet förstärka samarbete och innovation i ländernas glesbygder.
Första festivalen hålls i Husavik på norra Island sommaren 2011. Därefter följer årligen Danmark och de övriga Nordiska länderna.
Vi värnar för rent hav och respekt för vårt kulturarv vid ländernas kuster.

Læs mere her


Landsforeningen Kystkultur
Danmark er et søfartsland med over 7.000 km kystlinje og med flere end 400 øer. Intetsteds i Danmark er der mere end 50 km til en kyst. Kysten, havet og havnene er allesteds nærværende i vores historie og i vores hverdag.

Kysten og havet og havnene har haft og har stor indflydelse på, hvordan vi har indrettet vores tilværelse, hvilke værdier vi har lagt vægt på, og hvordan vi bliver opfattet af vores omverden.
Disse værdier kan sammenfattes i begrebet ”kystkultur”.

Landsforeningen Kystkultur omfatter alt det, der hører til den maritime natur og kultur:
Kysten, de store og små havne, fiskerlejerne samt de bebyggede og de øde kyststrækninger. Kystkultur omfatter både det fortidige og det nutidige.

Kystkultur et levende og dynamisk begreb for nutidens brug af kysten, havet og havnene og det er et redskab for planlægningen af fremtidens brug af kysten, havet og havnene.
Landsforeningen Kystkultur er dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 19. marts 2009.

Læs mere om Landsforeningen Kystkultur her

   E-mail Nyheden


  NYHEDER
» 06. feb. 2020 GENERALFORSAMLING 8. MARTS
» 06. feb. 2020 Bestyrelsesmøde 29 januar
» 14. jan. 2020 Nye annoncepriser - gratis for medlemmer
» 14. jan. 2020 NY TRADITION? FÆLLES-SEJLADS EFTER STÆVNET
» 09. jan. 2020 Sidste udkald for dit forslag!
» 26. dec. 2019 Mail til dig...
» 21. dec. 2019 Nyt fra bestyrelsen
» 16. dec. 2019 Generalforsamling 8. marts 2020
» 09. dec. 2019 SOMMERSTÆVNE 2020 I FREDERIKSVÆRK
» 09. dec. 2019 Generalforsamling i Odense 8. marts
Side 1 af 34
Share |