Ikke logget ind                  


<< Tilbage


Ekstraordinær generalforsamling i DFÆL
16. jul. 2018  Kl. 10:25:00  af: Bestyrelsen

Sommerstævnet i Middelfart dannede rammen om den ekstraordinære generalforsamling, der både havde formandsvalg og vedtægtsændringer på dagsordenen.  


  

Bestyrelsen havde valgt at benytte årets sommerstævne til afholdelse af Ekstraordinær Generalforsamling.

  

 

  

29 fremmødte medlemmer deltog og valgte Folmer Theilmand til dirigent. Folmer konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter og lagde herefter ud med hængepartiet fra den ordinære Generalforsamling i marts, hvor der ikke kunne findes en kandidat til formandsposten.

  

 

  

Bestyrelsen kunne berette, at til trods for, at der var blevet kigget i mange retninger og prikket på skuldre, så var det forsat ikke lykkedes at finde en kandidat, som ville påtage sig hvervet at stå i spidsen for foreningen. Dirigenten lod derfor punktet ligge for en stund og gik videre til det næste punkt: Vedtægtsændringer.

  

 

  

Bestyrelsens forslag gik ud på, at generalforsamlingen fremover ikke skal vælge formanden, men at bestyrelsen kan konstituere sig selv; enten med en egentlig formand, eller med et delt formandskab.

  

 

  

Efter at have bragt forslaget til afstemning, kunne dirigenten konstatere, at en enstemmig generalforsamling kunne tilslutte sig bestyrelsens forslag, hvorfor dette blev vedtaget.

  

 

  

Herefter kunne forrige punkt genoptages for at vælge en bestyrelsessuppleant, idet at den manglende bestyrelsespost (tidligere formandspost) blev besat af Ole Ingvor Olsen, der hidtil har fungeret som suppleant. Ole indtrådte nu som medlem af bestyrelsen. Peter Hansen fra båden ”Pepita”, blev valgt som ny suppleant og bestyrelsen incl. suppleanter er således fuldtallig og består af følgende medlemmer:  

  

 

  

Catja Beck-Berge

  

Carl Mangor

  

Benny Andersen

  

Bendix Sanfoss-Laxvig

  

Ole I Olsen

  

Dorthe Christiansen (kasserer og suppleant)

  

Peter Hansen (suppleant)

  

 

  

Formandskabet udgøres af de to førstnævnte.


   E-mail Nyheden


  NYHEDER
» 22. mar. 2019 Ny bestyrelse er klar
» 22. mar. 2019 Referat fra generalforsamlingen
» 18. mar. 2019 Bestyrelsen mødes
» 27. feb. 2019 Fjordsejlerne mødes søndag d. 3. marts.
» 23. feb. 2019 Blad nr. 138 sendt ud i cyber space
» 20. feb. 2019 Meddelelse vedrørende bestyrelsens beretning
» 10. feb. 2019 Ordinær generalforsamling i DFÆL
» 23. jan. 2019 Frederikshavn 2019
» 20. jan. 2019 Generalforsamling 2019
» 28. dec. 2018 2018 skulle have været 2019
Side 2 af 32
Share |