Ikke logget ind                  


<< Tilbage


Ingen ny formand ved årets generalforsamling
26. mar. 2018  Kl. 20:09:25  af: Carl Mangor

Generalforsamlingen fik en uventet drejning, da dagsordenens pkt. 7 skulle behandles. Der manglede en formandskandidat.  
Der var meget stille på Svendborg Sund. Ikke en krusning på vandet og bare en enlig færge der i ny og næ plejede forbindelsen ud til øerne. Stilheden var ikke mindre på Hotel Ærø, lige op og ned ad færgelejet, da generalforsamlingen tog hul på dagsordens punkt 7: valg af formand.      
  
Catja Beck-Berge, den afgående formand, kunne fortælle at bestyrelsen havde tænkt i forskellige retninger; at den havde kontaktet potentielle muligheder og at der var sendt prøveballoner op. Sidste chance var, at der på generalforsamlingen ville vise sig en mulighed. Så blev stille.      
  
Dirigenten Stig Ekblom fik tidligere formand Knud Isager fra Vejle til at fortælle lidt om sin formandstid. Ctja Beck-Berge roste samarbejdet i bestyrelsen, men intet hjalp. Dirigenten lagde en pause ind, så der kunne snakkes lidt ved bordene i håbet om, at det ville bringe en kandidat på banen.      
  
Det skete ikke. Stig Ekblom måtte konstatere, at generalforsamlingen ikke, som det kræves i vedtægternes paragraf 7 stk. 2, var i stand til at vælge en formand. Den kommende bestyrelse pålagdes derfor, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.      
  
Og en bestyrelse er der. Catja Beck-Berge og Bendix Sandfoss Laxvig indvalgtes som bestyrelsesmedlemmer. Dorthe Christensen, der tillige er kasserer, indvalgtes på suppleant.      
  
Generalforsamlingens fokusering på personer blev ikke mindre under punktet eventuelt. Udover en stor tak til Catja Beck-Berge for hendes formandskab de sidste 4 år, blev et par af foreningens helt store hædersbevisninger luftet.      
  
Stig Ekblom, mangeårig redaktør af DFÆL-bladet/Klassisk Træbåd fik ”Den gyldne pullert” for sit langvarige og flotte engagement i bladet.       
  
Ove Juhl udnævntes til æresmedlem på grund af sin kæmpeindsats over mange år. Et medlemskab på mere end 40 år, op mod 20 år i bestyrelsen og heraf de 10 som formand.      
  
Det officielle referat fra generalforsamlingen vil snarest være at finde på hjemmesiden under DFÆL/generalforsamling      
Bestyrelsen som den ser ud i dag:
fra højre: Ole I Olsen,Jægerspris, suppleant; Benny Andersen, Horsens, bestyrelsesmedlem; Dorthe Christensen, København, suppleant og kasserer, Bendix Sandfoss Laxvig, Nysted, bestyrelsesmedlem, Catja Beck-Berge, København, bestyrelsesmedlem, Carl Mangor Svendborg, bestyrelsesmedlem.  
   E-mail Nyheden


  NYHEDER
» 26. mar. 2019 Sommerstævne plakat 2019
» 25. mar. 2019 Referat fra bestyrelsesmøde
» 22. mar. 2019 Ny bestyrelse er klar
» 22. mar. 2019 Referat fra generalforsamlingen
» 18. mar. 2019 Bestyrelsen mødes
» 27. feb. 2019 Fjordsejlerne mødes søndag d. 3. marts.
» 23. feb. 2019 Blad nr. 138 sendt ud i cyber space
» 20. feb. 2019 Meddelelse vedrørende bestyrelsens beretning
» 10. feb. 2019 Ordinær generalforsamling i DFÆL
» 23. jan. 2019 Frederikshavn 2019
Side 1 af 31
Share |