Ikke logget ind                  


<< Tilbage


Vel overstået DFÆL generalforsamling 2010
20. mar. 2010  Kl. 17:20:00  af: Catja Beck-Berge

Generalforsamlingen fandt i år sted i Svanemøllen søndag d. 28. marts.
Referat kan ses her på siden.


     
 Referat fra generalforsamling d. 28. marts 2010, afholdt i Sejlklubben Frem 
  

Ove Juhl (OJu) bød velkommen til de godt 40 fremmødte medlemmer.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Stig Ekblom (SE) som dirigent – SE blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Ove Juhl meddelte, at beretningen står i det netop udsendte  DFÆL- Bladet, nr. 103 februar 2010.
Ville derfor ikke læse beretningen op, men blot kort resumere fra det forløbne år:
Har været et godt år, har fejret udgivelse af blad nr 100, hvor vi overgik til farvetryk i hele bladet.
Vi har fået hjemmesiden gennemrenoveret i nyt design – allerede fra starten ca 75 besøg pr dag, sidenhen op imod 100. Ny facilitet kommet til: ”Forum”, hvor der allerede er flere debatter i gang.
Vellykket sommerstævne med ca 40 deltagere i Stege, hvor der i kraft af pænt fremmøde af motorbåde kunne afholdes udflugtssejlads, mens sejlbådene kappedes.
Vi var repræsenteret med en beskeden stand på Boat Show i Fredericia i 2009 og havde succes med en fin stand ved messen i Bellacenteret 2010 – pænt omtalt i www.minbaad.dk
DFÆL-shoppen oprettet, med et nydeligt udvalg af beklædningsvarer m.v., som vi agiterer for.
Vi har igen været medarrangør af Svendborg Classic Regatta.
Facebook-gruppe er oprettet – gruppen har p.t. 82 medlemmer.
”Åben Båd” arrangementer denne vinter 4 gange indenfor ”Fjordsejler”-området (Isefjord, Roskildefjord m.v) og 1 gang på Thurø ved Walsteds Bådeværft.
Ordet frit:
Niels Laursen: Ros for hjemmeside og aktiviteter.
Michael Hansen: Ros for god stand i Bella. Fra salen foreslås næste gang arbejdende stand.
Simon Bordal Hansen: Er der noget, vi ikke har nået ?
Ove Juhl.: måske at styrke økonomien med at skaffe sponsorering / avertering i blad.
Fra salen efterlystes præsentations-brochure til hverveformål. Ove Juhl : vi har noget under forberedelse.
Anja Kiersgaard: kan vi arbejde for at ”åbne vejen til finansloven” – skaffe bevilling af tilskud til bevaringsarbejde ?
Folmer Theilmann: Medlemsantal, til- eller fragang ? Ove Juhl: netto ca status quo.
Ole Nielsen: er der nyt,  jf forrige års diskussion ang. forhold til TS ? Ove Juhl: intet formelt samarbejde, men der er fornuftige relationer. F. eks. i ”Fjordsejlerne”s område samarbejdes med lokale TS

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt enstemmigt.

3. Planer for det kommende år.
Catja Beck-Berge: Planlægning af Sommerstævnet 8-11 juli er i gang sammen med Sundby Sejlforening.
Ove Juhl: opfordrede til at stille forslag om ”Åben Båd”-arrangementer næste vinter.
Omtalte kort K- og T-mærkning af både, idet der er kommet nye kriterier for lystfartøjer til bevaringsprojekter. Vi bør iøvrigt jævnligt sørge for at gøre opmærksom på den kulturarv, vore både udgør.
Bo Vigelsø: agiterede for ”Svendborg Classic Regatta”, hvor Bo fortsat repræsenterer DFÆL – også after afgang fra bestyrelsen. Afholdes 12-14 august, årets tema bliver klassiske kapsejladsjoller, der sejler på op-ned baner udfor Valdemars Slot (temaet matcher aktuel udstilling i Danmarks Museum for Lystsejlads). Der søges p.t. kontakter til de forskellige klasseorganisationer. Der arrangeres base for jollesejlerne på Vindebyøre Camping, kølbåde får igen liggeplads udfor Jessens Mole, sidste års placering i bassinet udfor det flydende havnehus var ikke optimal.
Ove Juhl: Vi prøver nok at stille igen på næste års bådudstilling i Bellacenteret, der er p.t. uvished om Fredericia.
Der er nu på den nye hjemmeside oprettet et ”Forum”, som allerede er i flittig brug. Af en af de seneste debatter udledes, at der måske er ønske om, at DFÆL opretter et miljøudvalg i det kommende år med henblik på dels at kortlægge egnede behandlinger og dels at skaffe eventuelle ønskelige miljølettelser for træbådene.
Ordet frit:
Michael Hansen: deltager gerne konstruktivt i miljøgruppe (blymønje m.v.) – Anders Rugaard ligeledes.
Ove Juhl: DFÆL’s formål med sådan gruppe ikke at stille definitive anbefalinger, men skaffe facts og belyse muligheder.
Anja Kiersgaard: refererer til Søren Vadstrup (Raadvadcenteret). SV har beskæftiget sig meget med traditionelle midler til bevaring – SV har også baggrund som træbådsejer.
Simon Bordal Hansen: I Sverige og Norge haves længere tids erfaringer, anbefaler at opsøge disse.
Fra salen spørgsmål, om vi har samarbejde med andre nordiske træbådsforeninger.
Carl-Ove Thor: anbefaler at søge tyske erfaringer.
Anja Kiersgaard: - også USA ?
Knud Isager: Fungerer ”European Classic Yacht Union”, eller er den blevet helt passiv ?
Ole Nielsen: Inviteres svenske træbådssejlere til vort sommerstævne ? Ove Juhl: vi har intet imod deres deltagelse, men hvis vi skulle gøre noget aktivt, må ”nogen” skaffe kontakter.
Folmer Theilmann: koordineret eskadresejlads til stævnet ? Udflugtssejlads en anden dag end kapsejlads ?
Ove Juhl : sidstnævnte ville kræve en stævnedag mere.
Svend-Erik Sokkelund : afholde det om søndagen ?
Liselotte Vestergaard: udvide stævnet med 1 dag ?     O. Ju.: har vi ingen planer om
Carl-Ove Thor: godt sydfynsk udbytte af eskadresejlads til/fra tidligere stævner.
Stig Ekblom: Vort Forum velegnet til at formidle eskadre.
Simon Bordal Hansen: Foreslår mere vægt på bådhistoriske emner i bladet og i foreningens virkefelt.
Svend-Erik Sokkelund : ville være ideelt at lægge på nettet. Forum kan ikke vise billeder. Arne Sylvester Toksvig: God ide at tilføje den mulighed. Ove Juhl: varsom med funktioner, der ”inviterer” spam.
Anja Kiersgaard.: God inspiration at finde i opsætning af www.danskbyggeskik.dk
Stig Ekblom: foreslå genoptagelse af Simons initiativ med at registrere forsømte gamle både.
Stig Ekblom: gerne ændre bladet til mere at være et bådblad end foreningsblad. Som tillægsgevinst attaktivt for biblioteker at abonnere på.
Villy Klausen: havde registreret mange forsømte/glemte både i Isefjordsområdet. Ingen af dem er der sket noget med siden.
Carl-Ove Thor: Lystsejladsmuseet får mange henvendelser fra bådejere, der søger ny fremtid for deres både via museet. Svært at formidle, da der desværre mangler folk, som kan tage sig af pasning og brug af så mange både.

4. Godkendelse af  regnskab.   
Regnskabet er gengivet i DFÆL-bladet nr.103 februar 2010.
Efter spørgsmål om hvorfor varebeholdning ikke er bogført som aktiv - hvilket fandtes at give et mere retvisende billede – blev den benyttede praksis accepteret og regnskabet godkendt uden andre bemærkninger.

5. Behandling af indkomne forslag.
Intet tilsendt.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

7. Valg af formand.
Ove Juhl genvalgt.
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Carl Bisgaard og Bo Vigelsø på valg og ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog i stedet Marianne Bryde Steensen (W-krydser ”Ida”) og Anders Rugaard (motorbåd ”Modesty”) Begge blev herefter valgt.

9. Valg af  bestyrelsessuppleant.
Niels Laursen var på valg og blev genvalgt.
 
10. Valg af revisor/revisorsuppleant.
Stig Ekblom var på valg som revisorsuppleant og ønskede ikke genvalg. O.Ju. foreslog Knud Isager, der var villig til at modtage valg. KI valgt.

11. Eventuelt.
Herunder kan emner bringes frem, men intet besluttes.
Svend-Erik Sokkelund efterlyste oplysninger om motorsejler set på Lynetten. Billeder på www.traebaade.blogspot.com
Tom Andersen: efterlyste en tidligere hjemmeside om klassiske spidsgattere. Ove Juhl: nævnte hjemmeside er nu lukket, men vi har udskrifter i arkivet. Ved ikke p.t. om indholdet kan gendannes. Svend-Erik Sokkelund : afhænger meget af sidens opsætning. Stig Ekblom: ressourcespørgsmål.  Anja Kiersgaard: hæve kontingent, så der kan lønnes en konsulent til at løfte hjemmesidens niveau ? Ove Juhl: nuværende hjemmeside er allerede på et højt niveau, så det ville være meget dyrt at hæve niveauet yderligere.
Jørgen Heidemann: fremlagde indmeldingsblanketter til støtteforeningen for Danmarks Museum for Lystsejlads og anbefalede medlemsskab.   
Carl-Ove Thor: Museet er i samarbejde med øvrige parter om en udvidelse til et aktivitetscenter et andet sted i Svendborgområdet, således at der kan fokuseres mere på aktiv sejlads. Intet endnu afklaret, håber at der er sket noget indenfor en tidshorisont på 5 år

Generalforsamlingen afsluttedes med at ”Pullerten” blev overdraget til Knud Isager.

Odense, d.10. april 2010,  Jørgen Heidemann,  
 

 

 

   E-mail Nyheden


  NYHEDER
» 14. jun. 2010 Kjøbenhavnsmesterskaberne 2010 afholdt i weekenden
» 07. jun. 2010 Rejsebrev II fra NW USA og SW Canada om DK spidsgattere
» 04. jun. 2010 DFÆL har modtaget et rejsebrev.
» 19. maj. 2010 Motorbåden ”Chipper af Hornbæk” nu på Google Earth.
» 10. maj. 2010 Prøv den nye Artikelbase
» 05. maj. 2010 Det nye nummer 104 er på vej
» 30. apr. 2010 Sæt kursen mod Sundby Sejlforening, 55 39,9’N, 12 38,0’E
» 06. apr. 2010 Forårsklargøring- det er nu!
» 20. mar. 2010 Vel overstået DFÆL generalforsamling 2010
» 13. mar. 2010 Robbe & Berking Classic Week 2010
Side 30 af 32
Share |