Ikke logget ind                  


<< Tilbage


DFÆL generalforsamling 2016
01. mar. 2016  Kl. 15:04:09  af: Carl Mangor

Hvis generalforsamlingen var afdæmpet på det formelle plan, var der til gengæld store armbevægelser udenfor dagsordenen.    

Allerede inden generalforsamlingen benyttede en større gruppe medlemmer sig af muligheden for at besøge Lystfartøjsmuseet i Hobro. Med den gamle toldkrydser Silvana som det naturlige midtpunkt i det gamle pakhus på havnen, kunne man foretage nedslag i dansk lystsejlerkultur.

    

Hen mod kl. 12 søgte de besøgende så lidt længere hen ad kajen til Mariforeningens bygning. Her havde lokale medlemmer sørget for frokost inden generalforsamlingen. Det gav 1½ times tid til at komme lidt ajour med hvad gamle bekendte fra foreningen havde beskæftiget sig med hen over vinteren.

    

    

Kl 13.30 åbnede Stig Ekblom og Eva Noer-Kondrup den officielle del ved at akkompagnere et par viser med harmonika og violin. Samme Stig valgtes kort efter som dirigent.

    

Herefter fik foreningens formand, Catja Beck-Berge ordet. Beretningen var udsendt skriftligt, og hun uddybede nogle af årets aktiviteter.

    

Det affødte kun to markeringer: et ønske om muligheden for igen af få et bådregister i bogform? Her lovede formanden, at forslaget ville blive taget op på kommende bestyrelsesmøde. For det andet var der en opfordring til, i forbindelse med orienteringen om en træbådshavn i København, at se på havnen i Flensburg, hvor der er skibe, værfter og aktiviteter. Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget

    

Formanden redegjorde for planerne for 2016: Der arbejdes videre på digitaliseringsprojektet i samarbejde med Svendborg Museum og Dansk Museum for Lystsejlads.Hjemmesiden defaele.dk står overfor at få tilknyttet en slags web-redaktør for at styrke den side af foreningens virke. Film-dokumentarikeren Ida Bach Jensen har fået kik på DFÆL. Hun arbejder pt. på en synopsis til en film om livet omkring træbådene af ca. 40 minutters varighed. Filmen skal dække hele året og hele landet. Og så skal vi naturligvis gennemføre årets sommerstævne. Det er dette år i Svendborg fra den 13. til den 17. juli.

    

Poul Klentz fremlagde det reviderede og godkendte regnskab. Her er det værd at hæfte sig ved, at medlemstallet nu er svagt stigende. Ikke meget, men med et plus på 3 personer. Regnskabet blev herefter godkendt.

    

Der var ingen indkomne forslag, og bestyrelsen foreslog uændret kontingent, så efter kaffe og kage var det tid til valghandlingerne: Catja Beck-Berge genvalgtes som formand. Til den øvrige bestyrelse genvalgtes Ove Juhl og Mogens Havsted, Hobro, indtrådte som nyt medlem. Han afløste Anders Rugaard, der ønskede at træde ud af bestyrelsen efter 6 års indsats. Anders har bl.a. stået for de meget flotte udstillinger på messerne de senere år. Det er også ham, der har været primus motor i udarbejdelsen af principper til brug for udmærkelser og bevaringsplaketter og ansøgningerne til brug for Yachtloggen.

    

Blandt suppleanterne var der også skiftedag. Carl-Ove Thor, der bl.a. har været foreningens observatør i Skibsbevaringsfonden og tillige arbejdet med den indgåede forsikringsaftale med Søassurancen, trådte ud af bestyrelsen. I stedet indvalgtes Lars Vestergaard Christiansen, Lynetten. Den anden bestyrelsessuppleant Ole Toft Jacobsen genvalgtes. Endelig genvalgtes Jens Christian Pedersen som revisorsuppleant.

    

Under dagsordenens sidste punkt, eventuelt, var det som om forsamlingen fik mere lyst til at blande sig i generalforsamlingen. Der kom i hvert fald nogle anbefalinger til maritime oplevelser i den kommende sommer:

    

Nordisk sejlads 2016 lægger ud fra Hobro. Der er maritime kulturdage i Skælskør; den sidste weekend i maj. Ikke mindre end 2 kræmmermarkeder i Frederikshavn: 4. juni og 13. august. DFÆL ligger gratis weekenden over. Stævne i Ebeltoft Træskabshavn i august. Kystkulturarrangement med havnemiljø som i 1930'erne, kom udklædt!

    

Det var så generalforsamlingen. De forsamlede skyndte sig herefter ned til kajen, hvor indehaveren af Hobro Værft, Peter Leth, stod og ventede i den kolde men solrige søndag eftermiddag. I næste måned bliver hans lille værft udvidet til også at være et maritimt oplevelsescenter, hvor man på nært hold kan følge håndværkernes arbejde. På småbroer og gangarealer bliver den besøgende ført rundt om og igennem værftet. Umiddelbart op ad værftet, men alligevel ude i Martiager Fjord, er der rejst en ny spændende bygning, der skal huse udstillinger, effekter og møder med tilknytning til det maritime liv ved Mariager Fjord.

    

    

Heroppe fra, i tredjesals højde ved en dybblå fjord med begyndelse isdannelser, blev det så farvel til generalforsamlingen 2016. Foreningen har det godt, og viljen til at holde den sejlende kulturarv flydende er stor.

    

- Det fulde referat vil kunne findes under fanebladet DFÆL - Generalforsamling.
Og her: Referat Generalforsamling

    

Gorm Boa kårer årets vindere i DFÆL-krydsord.

    

-Træbådens pris

    

Den nye "oplevelsessti" på Hobro Værft

    

N. F. Hansens Krydstoldjagt nr. 7.

    

Bestyrelsen 2016. Fra venstre: Lars Vestergaard Christiansen, Ole Toft Jacobsen, Ove Juhl, Poul Klentz, Catja Beck-Berge, Mogens Havsted, Carl Mangor

    

  

   E-mail Nyheden


  NYHEDER
» 26. mar. 2019 Sommerstævne plakat 2019
» 25. mar. 2019 Referat fra bestyrelsesmøde
» 22. mar. 2019 Ny bestyrelse er klar
» 22. mar. 2019 Referat fra generalforsamlingen
» 18. mar. 2019 Bestyrelsen mødes
» 27. feb. 2019 Fjordsejlerne mødes søndag d. 3. marts.
» 23. feb. 2019 Blad nr. 138 sendt ud i cyber space
» 20. feb. 2019 Meddelelse vedrørende bestyrelsens beretning
» 10. feb. 2019 Ordinær generalforsamling i DFÆL
» 23. jan. 2019 Frederikshavn 2019
Side 1 af 31
Share |