Ikke logget ind                  
 


Navn
Formålsparagraf
Grundlag
Vedtægter
Generalforsamling
Medlemskab
Træffestævne
Bestyrelse
Til forsiden
 

Bestyrelse

Formand
Simon Bordal Hansen
Bygaden 72
4305 Orø
22981674
formanden@defaele.dk

Næstformand
Ole Ingvor Olsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Kim Hegn Hansen
Benny Andersen
Bendix Sandfoss LaxvigRedaktør og annoncer:
Posten som redaktør er p.t. ledig. Kontakt formanden, hvis du er interesseret.
Bladet udkommer fortsat, dog med Simon Bordal Hansen som redaktørvikar.
Materiale til bladet sendes til formanden@defaele.dk
 
Suppleanter:
Dorthe Christensen - DFÆLs kasserer.
Peter Hansen

Indmeldelse, adresseændringer, stander mm.:
Dorthe Christensen
Philip de Langes Alle 7 A, 1tv
1435 København K
medlem@defaele.dk

Referater fra bestyrelsesmøde