Ikke logget ind                  
 


Navn
Formålsparagraf
Grundlag
Vedtægter
Generalforsamling
Medlemskab
Træffestævne
Bestyrelse
Til forsiden
 

Bestyrelse

Formand:
Simon Bordal Hansen
Bygaden 72
4305 Orø
22981674
Email: post@simonhansen.dk

 
Næstformand:
Ole Ingvor Olsen
                  
Menige
bestyrelsesmedlemmer:

Kim Hegn Hansen
 Indmeldelse, adresseændringer mm.:
 Dorthe Christensen
 Philip de Langes Alle 7 A, 1tv
 1435 København K
 Email: medlem@defaele.dk
Benny Andersen   
 
Bendix Sandfoss Laxvig

Suppleanter:
Dorthe Christensen
Peter Hansen
 Redaktør og bestyrelsesmedlem:
 Benny Andersen
 Email: klassisktraebaad@gmail.com
Referater fra bestyrelsesmøde

Annoncer:
 Benny Andersen