Ikke logget ind                  
 


Navn
Formålsparagraf
Grundlag
Vedtægter
Generalforsamling
Medlemskab
Træffestævne
Bestyrelse
Til forsiden
 

Beretninger fra afholdte sommerstævner:

Glade dage i Skælskør 2017


Akela

Årets sommerstævne er afviklet under fine forhold i det vestsjællandske.

Omkring 35 både fandt frem til Skælskør godt inde bag Sjællands kyst. Flere havde brugt en dags tid på Agersø, hvor DFÆLs medlemmer kvit og frit kunne fortøje på vej til eller fra stævnet. Der var mange mindre træbådsenklaver på den sydlige side af havnen. Hen mod torsdag klokken 17 var alle besætninger samlet ved masten ud for det røde pakhus. Her blev der budt velkommen af kommunens borgmester, sejlklubbens formand og DFÆLs formand. De traditionelle moleøl lå godt kølet ned i is i en lille jolle, og herefter var det bare at tage fra.

I modsætning til foreningens sidste besøg i Skælskør for 30 år siden, strålede solen fra en næsten skyfri himmel fra torsdag til lørdag. Fredagen blev brugt til det årlige sommermøde. De både, der ønskede det, fik besøg af kyndige folk, der vurderede bådens tilstand, og endnu andre fik en guidet tur rundt i byen og dens historie.

De kedelige udsigter til lørdagens kapsejlads blev gjort grundigt til skamme. Der var luft ude i bæltet, så de tre planlagte sejladser kunne gennemføres.

Sideløbende med DFÆLs stævne afholdt Juniorbådsklubben deres årlige mesterskabsstævne. De kunne allerede lørdag aften udpege vinderen under festmiddagen lørdag aften.

Det var også her DFÆLs vurderingspanel havde analyseret fredagens observationer. Det betød, at Harpunloggen i 2017 gik til 7-meteren Victoria fra Svanemøllen. Skruen uddeltes ikke dette år.

Efter morgenmaden søndag var beregningerne på lørdagens kapsejladser færdig. Gigi fra Kerteminde løb med Caritapokalen i spidsgatternes løb, Frigg fra Svendborg med trofæet blandt kutterne. Herefter var det ud i regnen og takke af for 2017.

Svendborg 2016


Godt 40 både og ca. 100 sejlere deltog med stor tilfredshed under de rammer, som Svendborg Havn og Maritimt Center stillede til rådighed. 

Deltagerne fik blandt meget andet mulighed for at besøge såvel Walsteds Værft som Ring Andersens Skibsværft - og desuden det helt nyåbnede lystfartøjsmuseum på Frederiksøen.

Kapsejladsen på Lunkebugten blev varetaget af Svendborg Amatør Sejlklub og her løb den lokale sejler Hans Emil Petersen i Knarr’en Sept med kutternes præmie, Carita-pokalen og Henrik Hansen, Hvidovre Sejlklub, i Fant, med spidsgatternes pokal i deres løb.

Mere end 10 både havde meldt sig til vurdering. One-tonneren Nini, spidsgatteren Susan og ketchen Akela fik alle plakette for god bevaring.                              
Skruen blev tildelt Malusi fra Frederikshavn. Båden er overtaget for en del år siden i dårlig stand, og er af Birger B. Pedersen igennem årene blevet rettet op og fremstår i fin stand.

Harpunloggen blev givet til Johan Brydegaard og Maria Madsen-Mygdal for Knarr’en Rapp. Båden er yderst velholdt, og det ses tydeligt, at ejeren har lagt mange timers arbejde i båden år efter år.   

Kapsejladsresultater 2016:

Helsingør 2015

Læs her Beretning fra stævnet i bladet

Kerteminde 2014

Over 40 både mødtes i dagene 10 til 13 juli i Kerteminde, hvor vind, vejr og faciliteter gjorde det 35. sommerstævne til et meget vellykket arrangement.

Hen over onsdag og torsdag anløb det ene fartøj efter det andet Kerteminde havn, hvor der var gjort plads i det store bassin ud for sejlklubbens hus. Det gode vejr har sikkert virket tillokkende på nogle, for på selve åbningsdagen indløb der stadig nye tilmeldinger. Foreningens formand, Catja Beck-Berge, viceborgmester Palle Hannesborg Sørensen og Kerteminde Sejlklubs formand Jørgen Larsen bidrog alle med lidt velvalgte i forbindelse med åbningen, hvor den traditionelle kanonsalut i bogstavelig forstand skød arrangementet igang.

Foreningens årlige sommermøde blev afholdt fredag formiddag, hvor bestyrelsen orienterede om igangværende projekter, og hvor medlemmerne kunne dele oplevelser og byde ind med gode ideer. Som noget meget aktuelt og nærværende var der blandt andet forslag til næste års stævne. Her blev både Aalbæk og Helsingør bragt i spil.
Efter mødet samledes et hold af bådebyggere og Fæle, der i fællesskab gav sig i kast med opgaven at vurdere de både, der havde indgivet ønske om en vurdering. Denne gang 10 i alt. I mellemtiden var der stumpemarked, snak ombord i bådene og indkøb i Kerteminde og ikke mindst en tur rundt om Johannes Larsen Museet, som mange udtrykte stor interesse for. Kl 14 var der udflugt for alle interesserede til Ladbyskibet og den vikingeaktivitet, der er i gang lige uden for Kerteminde. Der fyldtes en hel bus og et par privatbiler for at kunne honorere interessen.

I lighed med torsdag aften blev der også fredag grillet igennem. Det gode vejr trak alle i land, så ser måtte hentes borde og stole fra en større del af havneområdet.

Der var nogle lidt skumle udsigter for lørdagens kapsejlads. Vinde under 3 m/s - og aftagende. Selve dagen oprandt dog med en glimrende, der stabiliserede sig jo længere dagen skred frem. Som dommerskib lå Achtons Friis' gamle Rylen og på dækket styrede John Andersen fra Kerteminde Sejlklub myndigt sit dommerteam og fik afviklet to bane- og en kortere distancesejlads på bugten ud for Kerteminde.

Lørdag aften var der vanen tro festaften. Kerteminde Sejlklub havde lånt ekstra siddepladser hos kajakklubben, så de mere end 120 sejlere og hjælpere kunne holde aftenen sammen. 
Højdepunktet var uddelingen af foreningens opmærksomheder til de både, der var tilmeldt fredagens vurdering. Harpunloggen gik til Nina Swell, Odense Sejlkub, ejet af Hans Bach. Plaketter for god bevaring gik til Viben og Marita, Aleta fik en opmuntringsplakette. 
Udmærkelsen for motorbåde, Skruen, uddeltes ikke dette år. Til gengæld afleverede sidste års modtager Marion og Ken den fint polerede Skrue i en smukt fremstillet kasse, så den kan opbevares forsvarligt, til den næste uddeling.

Søndag formiddag var vejret slået lidt om, og flere sejlede allerede fra morgenstunden, med en udsigt om stærkt opfriskende vind. De fleste blev dog til både det dejlige morgenbord, der alle tre dage blev iscenesat af Kerteminde Sejlklubs Venner, og til præmieoverrækkelsen, hvor resultaterne af lørdagens sejladser  blev offentliggjort.
Spidsgatterpokalen blev suverænt vundet af den lokale Gigi, og kutterne kunne Mælar 22eren Vixen løbe med trofæet. 
Samtlige resultater vil kunne ses nedenfor.

Derefter var der blot tilbage at få standeren ned og Catja Beck-Berge kunne sige tak for i år og farvel til et på alle måder vellykket stævne.

Resultat kapsejladsen her


Læs her Beretning fra stævnet i blade


Svanemøllen 2013

Vejret var på alle måder med de over 50 deltagende fartøjer i DFÆLs årlige sommerstævne, hvor både sol og vind sikrede de bedste vilkår for sejlerne.

Gl. Sussie

Efter den fælles morgenmad i teltet fredag, afholdtes et kort sommermøde, hvor bestyrelsen kunne fortælle lidt om, hvad der rør sig i foreningen for tiden. Herefter blev bordene ryddet, og der blev gjort plads til et stumpemarked, hvor diverse maritime effekter blev handlet.

Efter frokost kunne kapsejladschef Gorm Boa forestå skippermødet før fredagens sejlads. Det var en distancesejlads på samme bane som Københavnske Træsejlere benytter til sine torsdagssejladser. Den blev afviklet i et jævn vind fra omkring vest med mere end 30 både til start.

Om aftenen blev der varmet op i grillen og der blev hængt ud ved bordene til ud på aftenen.

Lørdag formiddag samledes interesserede ikke-kapsejlere i de tilstedeværende motorbåde, der satte kursen rundt om Nordhavnen og ind i Københavns Havn. Her tilbragtes de følgende timer på togt gennem hovedstadens mange veje og vildveje til søs.

I den modsatte retning blev der sejlet kapsejlads på på en bane mellem Nordhavnen og Charlottenlund i en svag luft der til tider var lidt springende. Også disse to sejladser talte 30 deltagere.

Lørdag aften blev tilbragt i sejlklubben Frems lokaler. Ud over spisning og dans blev der uddelt beviser for god bevaring. Hos motorbådene gik Skruen til Gl. Sussie og hos sejlbådene gik Harpunloggen til Carita.

Endvidere fik Mila og Skarven plakette for god bevaring. 

Efter morgenmad søndag kunne Gorm Boa i muntre vendinger berette om sejladsledelsens arbejde med de 3 kapsejladser, inden han gik over til præmieoverrækkelsen. Kampen om begge de to store præmier, Danmarksmesterskabet for henholdsvis spidsgattere og kuttere blev vundet af lokale både. Hos spidsgatterne var det 45 kvadratmeteren Ursa der vandt og hos kutterne 6-meteren Oui-Oui.

Det har været et stævne hvor en lang række personer har været ind over for at sikre dets gennemførelse, men en stor tak var der især til Lene og Niels fra Bombus.

Med et let tryk på den elektriske betjening til mastekranen kunne Flemming fra Sejlklubben Sundet lade standeren glide ned for denne gang, med et ønske om gensyn næste år i Kerteminde.

Læs her Beretning fra stævnet i bladet

Foto:

Torsdag 

Fredag

Lørdag

Søndag

Samt en video fra Thorbjørn (URSA) fra sejladsen fredag:

https://www.youtube.com/watch?v=gWy8wOsndzY&feature=youtu.be

Og en film mere fra Thorbjørn her

Resultater fra kapsejladsen  pdf

Ebeltoft 2012

Der var tykke streger under det klassiske og det traditionelle i Ebeltoft, hvor DFÆL holdt sit sommerstævne sammen med andre maritime organisationer.


Der var omkring 35 tilmeldte både til DFÆLs sommerstævne, men ikke alle nåede frem til Ebeltoft. For dem, der trodsede det ind i mellem lidt kedelige vejr, blev der imidlertid en række oplevelser til gode.

Den egentlige åbning var forlagt til tørre omgivelser i en af de store haller ved Fregatten Jylland, hvor bl.a. byens viceborgmester, formanden for Træskibssammenslutningen, og DFÆLs formand Ove Juhl holdt taler. Herefter kunne der nydes lokalt fadøl, mens Fregatten Jyllands 25 mands Slup-kor ekviperet i hvide matrostrøjer underholdt med sange fra de 7 have.

Om aftenen blev der grillet og skaffet i det store telt i Trafikhavnen, hvor DFÆLs fartøjer havde plads.

Torsdagen blev for  nogles vedkommende tilbragt under en fælles tur til Mols Bjerge, mens andre fik dels vurderet og dels NNL-målt deres både.

Sidst på eftermiddagen var der arrangeret eskadresejlads mellem Fregathavnen og et sømærke på Ebeltoft Vig. Igen viste vejret sig fra den mindre heldige side med ren og blæst. Det tyndede noget ud i deltagerne, men DFÆLs både var pænt repræsenteret mellem galeaser, jagter og sågar en dampbarkasse fra Fregatten Jylland.

Årets stævne var udvidet med en enkelt dag, og det betød at kapsejlerne fik en ekstra dag til konkurrencen. Fredag bød på jævn til frisk vind og der gennemførtes 2 sejladser på Ebeltoft Vig. De, der ikke deltog i kapsejladsen , havde mulighed for at høre spidsgattersejleren Henrik Effersøe i museets auditorium. Her holdt han et oplæg om den traditionelle kragejolles udvikling til den moderne spidsgatter.

Fredag aften var festaften. I teltet ved Trafikhavnen spistes en fælles middag for alle deltagere, og senere kunne Ove Juhl fra DFÆL overrække de årlige påskønnelser for bådejernes vedligehold af fartøjerne. Kutterne Mila og Francisca fra henholdsvis Sundby og Frederikshavn fik hver en plakette for god bevaring, mens Harpunloggen gik til spidsgatteren Anja fra Struer.

Festaften eller ej så blev der sejlet en sidste sejlads for kapsejlerne om lørdagen. Vinden var noget svagere end dagen før, men det lykkedes at få bådene rundt på en ca. 10 mil lang bane i bunden af Vigen.

Om aftenen blev der grillet igennem, og senere kunne der ses billeder på storskærm fra stævnets første dage, akkompagneret af Eva og Stig på violin og harmonika.

Søndag morgen skulle der deles præmier ud for de to dages sejladser og her kåredes Pan fra Assens som Danmarksmester blandt spidsgatterne og Trio fra Sundby blandt kutterne.

Herefter blev DFÆL's stander halet ned fra flagmasten på bastionen og umiddelbart efter var de første både på vej ud af havnen. Nordjyderne mod Grenå for at afvente mildere vinde, mens andre benyttede den friske vestlige vind til at gå mod Odden eller sydpå mod Samsø og Kerteminde.

DFÆL's sommerstævne 2012 var et lidt andet stævne end sædvanligt. Det store felt af deltagere rykkede lidt ved vore egne muligheder for at have hånd i hanke med alle aspekter af stævnet. Til gengæld er der god mening i, at alle sider af Danmarks flydende kulturarv med mellemrum sætter hinanden i stævne, og det gjorde vi i Ebeltoft 2012.

Billeder fra Ebeltoft

Kapsejladsresultat

Læs her Beretning fra stævnet i bladet

Odense 2011

Arrangørere og deltagere kunne søndag formiddag se tilbage på et sommerstævne, der bød på mange oplevelser i et vejr, der viste sig fra flere forskellige sider.
Den første morgen oprandt med et større regnskyl, der varede godt op ad formiddagen. Flere benyttede her lejligheden til at tage med den lille kanalfærge over til Stige for at proviantere. Andre deltog i den mere organiserede udflugt til selve Odense, mens indkaldte bådbyggere og andre fagfolk tog et kritisk blik på de fartøjer, der ønskede foreningens bedømmelse.

Odense Sejlklub har en tradition med at sejle eskadresejlads ind til bunden af Odense havn på den årlige jubilæumsdag. DFÆL fulgte op på dette, og sidst på eftermiddagen lå alle de deltagende både i kølvandsorden og med vajende signalflag på vej ind i havnen. Et par timer senere var bådene tilbage på Stige Ø, og der blev tændt op i grillen, og aftenen i gennem blev der sejlet adskillige sømil ved bordene.

Lørdagen var afsat til kapsejlads på Odense Fjord. I modsætning til gårsdagen stod vejret på sol og jævn vind fra sydøst. Starten gik ved Vigelsø og det første ben blev hurtigt til kryds ud gennem renden mod Lindøvæftet. Det blev en sejlads hvor mange måtte ind at røre grundene på begge sider af den smalle rende, og et forholdsvis stort antal både måtte udgå efter at have måttet modtage hjælp for at komme flot. De der gennemførte fik imidlertid en spændende sejlads mellem koste og stenrøser. 
Motorbådene sejlede tur til Vigelsø og havde en fin udsigt til starten på kapsejladsen.

Om aftenen afholdtes stævnets festmiddag, hvor der uddeltes forskellige opmærksomheder til de både, bedømmelsesudvalget havde fundet værdige. Harpunloggen blev tildelt den Nordiske Krydser Svea. Derefter blev der ryddet noget gulvplads, så der kunne danses igennem til tonerne af jazzmusik.

Søndag formiddag kunne der uddeles præmier i de forskellige løb, og endelig blev der kåret to danmarksmestre, Pan hos spidsgatterne og Trio hos kutterne.

Som det sidste blev stævnet skudt af med et gensyn i Ebeltoft 2012.

Billeder fra Odense

Sundby Sejlforening 2010


Søndag d. 11/7 kl. ca. 11.00 kunne formanden stryge DFÆL standeren efter et velbesøgt stævne i Sundby. 
Vejret var i den grad med os, og det summede af liv på havnen alle dage, hvor 65 både havde lagt vejen forbi stævnet. 
Nu også også link til presseomtale og kapsejladsresultat.

Link til:
Min Båd
Kapsejladsresultat

Sundby Sejlforening havde gjort en kæmpe indsats for at deltagerne følte sig velkommen og kunne hygge sig i optimale rammer. Hele sønder mole blev stillet til vores rådighed, og det var et flot syn med så mange smukke både, side om side med festlig flagning og skinnende lak. En hel del publikummer besøgte havnen i dagene -måske inspireret af det lille klip som TV Lorry valgte at bringe fra stævnet torsdag aften i bedste sendetid.

Fredag afholdtes et kort sommermøde, og så blev der ellers målt og bedømt både, og en lille "delegation" drog på tur til Orlogsmuseet. Eftermiddagens varme var oplagt til vandkamp for de yngre deltagere, og i samarbejde med Søspejderne stod den på søslag midt i havnebassinet. Krudt og kugler var i dagens anledning udskiftet med vandkanoner, til stor morskab for både sørøvere og publikum.

Tue West gik på scene fredag aften, og hans melodiske poesi tonede ud i den meget varme sommeraften, hvor hygge og maritime historier traditionen tro summede i skumringen.

Lørdag var dagen for DM og motorbåds udflugt til Saltholm. Knap 30 både stillede til start i kapsejladsen, og med høj sol og 5-7 sekundmeter blev det et virkelig flot syn og gode sejladser.

Festaftenen med uddeling af bevaringspræmier afholdtes i restauranten og der var arbejdet hårdt, for at få alle 178 gæster bænket både ude og inde. Harpunloggen tildeltes Snuller Spidsgatter 30kvm, og Skruen blev overrakt motorbåden Sesam. Efter det mere officielle program var der festlig musikalsk underholdning på terrassen, hvor den nye DFÆL sangbog blev omdrejningspunkt.

Så blev det søndag, og dermed tid til kåring for lørdagens kapsejlads. Danmarksmestrene for træbåde, Ursa, Oui Oui og Diana, blev på behørig vis overrakt deres trofæer under klapsalver fra de mange der var mødt op. 

DFÆL ønsker alle vindere tillykke, og takker samtidig medlemmerne for stor opbakning og deltagelse i stævnet i Sundby 2010. En særlig stor tak til Sundby Sejlforening for gæstfrihed og en kæmpe indsats for et vellykket arrangement! 

Læs her Beretning fra stævnet i bladet

Stege 2009

Til trods for det noget ustabile vejr i dagene op til DFÆLs årlige sommerstævne 9.-12. juli 2009, lykkedes det alligevel 42 både at komme frem til havnen i Stege, der dannede rammerne omkring stævnet. Enkelte valgte grundet vejret at lade båden blive hjemme, og ankom i stedet via landevejen med teltoppakning.

Stævnet var arrangeret i samarbejde med Sejlklubben Møn, som ydede en stor og vellykket indsats for at gøre dagene både festlige og behagelige for deltagerne. Fredag stod i hyggens tegn, og udover glædeligt gensyn bådene imellem samt bedømmelse og måling, så bød programmet på en hyggelig skattejagt via GPS, samt en interessant guidet byvandring, som det var stor tilslutning til, trods det efterårslignende vejr.

Lørdagen var så dagen for kapsejlads for sejlbådene, og 16 mødte til starten, som senere skulle resultere i udnævnelsen af to Danmarksmestre; nemlig 6mR Qui Qui og folkebåden Scherzo. Der blev sejlet 3 sejladser, der bestod af 2 starter inddelt i 7 løb. Udover Danmarksmestrene modtog også Can III, Neel, Tut, Skjald, Duen og Sylvig placeringspræmier i løbene.

For motorbådenes vedkommende bød lørdagen på udflugt til Nyord, godt underholdt af William Houmann, Nyord, lokal guide og historiefortæller. Lørdag aften var der traditionen tro festmiddag i det store telt, og 125 gæster overværede uddelingen af de prestigefyldte bevaringspræmier. "Harpunloggen" gik til 6mR, Oui Oui, "Skruen" blev velfortjent tildelt motorbåden "Chipper". Spidsgatterne "Skarven" og "Marita" samt ketchen Sylvig og kutteren Neel fik alle tildelt en plakette for god bevaring, og motorbåden "Sesam" imponerede dommerne med sine mange lag lak, hvilket indbragte dem en opmuntringspræmie.

Efter uddeling af kapsejladspræmier søndag morgen, blev det tid til at afslutte årets sommerstævne, og DFÆLe standeren blev strøget på behørig vis. Deltagerne kunne således vende hjemad, eller videre på sommertur, med indholdsrige dage i bagagen. Dage hvor der blev talt om vore kære gamle både, oplevet glædelige gensyn, og knyttet nye venskaber og kontakter.

Senere vil der kunne læse og ses meget mere fra sommerstævnet i bladet og på hjemmesiden. DFÆL siger tak til alle deltagerne for et godt sommerstævne og ønsker alle en forsat god sommer.

Harpunloggen
Oui Oui

Skruen
Chipper

Plaketter
Neel
Sylvig
Skarven
Marita 

Assens 2008

Det blev et herligt sommerstævne med masser af sol, og i alt blev vi næsten 40 både.

Vejret til kapsejladsen var perfekt, og vi fik 2 ½ gode sejladser. Den halve var fra dommerbåden og ind i havnen. Det var et flot syn at se de mange både komme i havn for sejl. Resultaterne vil blive bragt i bladet og vil senere kunne ses på hjemmesiden.

Harpunloggen
Carita

Skruen
Trille

Plaketterne for god bevaring fik:
Svea
Ibi
Fønix
Vidar

HalvTolv, Holmen 2007
Sommerstævnet på Halv Tolv, Holmen, var en oplevelse, selvom vi af og til følte os lidt på et skråplan, gulvet i Kanonbådsskuret skrånede ned mod vandet.
Vi fik god brug for skuret med den megen regn de første dage.

Desværre måtte præsentationssejladsen udføres for motor, da vejret ikke var til at sejle for sejl i Københavns Havn.

Det var første gang, at et sommerstævne foregik bag en bro, der skulle åbnes og lukkes til bestemte tider, men dette forgik eksemplarisk.
Mange tak til Halv Tolv for at stille de spændende faciliteter til rådighed midt i København.

Festmiddagen havde deltagelse af 170 personer, heraf ca. 40 fra Halv Tolv.

Harpunloggen
Tat

Skruen
Thais

Plakette
Sølve
Nirvana
Bombus
Frivagt
Lynæs jolle

Mere om HalvTovl
Beretning fra stævnet
Tilmeldte både, ikke alle noget frem

Billeder fra stævnet

 

 

Dageløkke 2006
Et dejligt sommerstævne. Det var den almindelige mening blandt deltagerne i DFÆL's sommerstævne 2006. I år var den lille langelandske havn Dageløkke valgt som træffested. Og det viste sig at være et godt valg.
Med sine glimrende faciliteter og dejligt fredelige beliggenhed, dannede havnen perfekt ramme om stævnet og aktiviteterne.

Sommermøde, kapsejlads og præmiering var på dagsordenen. Sommermødet gav en god debat om bevaringsarbejdet, medens kapsejladsen måtte aflyses, fordi de fleste deltagere ikke kunne finde krydsmærket. Til gengæld bød stævnet på en vældig hyggelig festaften med god mad og uddeling af DFÆL's ærespræmie, Harpunloggen, plus fem plaketter for god bevaring.

Tovholdere for året stævne var Jørgen Heidemann og Gunnar Kristensen. De fik fortjent bifald.

Harpunloggen
Nina Swell

Plakette
Hugin
Petita
Kamma
Bimo
Ellida

Nykøbing Sjælland 2005
Årets Sommerstævne blev begunstiget af særdeles godt vejr, solen skinnede fra morgen til aften alle dagene.
Vi var omgivet af Vikingeskibe og Knarrer, der holdt deres sommerstævne samtidig.
Mange deltog i besøget på Odsherred Kulturhistoriske Museum.
Kapsejladsen blev lidt kort, da vinden friskede, lige som vi skulle i gang.
Harpunloggen gik til Vata, en Spidsgatter fra Kastrup, ejet af Peer Thode.


For god bevaring

 • Di-Do III
 • Puk, Platgatter
 • Abelone 3, Koster 25
 • Marsk, Nordisk Krydser
Mere om Nykøbing Sjælland:
Kapsejlads og deltagerliste
Foto

Århus 2004
Sommerstævnet blev holdt i træskibshavnen, tæt på skov og strand. Det var et flot syn at se vore både, blandet med alle de gamle galeaser, fiskebåde og andre træskibe.
Vejret var blandet, men ca. 32 af vore både var mødt frem, og alle tog det med godt humør. Kapsejladsen blev afholdt i let vind og silende regn.
For første gang var morgen- og aftensmad med i stævneprisen, tak til især madmor "Erik" for det store arbejde.
Alle deltagerne havde små praktiske opgaver så som opsætning af telt, rengøring af toiletter, borddækning, afrydning og lignende. Dette var også med til at ryste alle godt sammen.
Festen og uddelingen af plaketter og harpunloggen blev afholdt i teltet.
Tak til Træskibshavnen i Århus for et godt Sommerstævne.

Harpunloggen blev overgivet til "Runa".

For god bevaring

 • "Diana" Sloop, 1964
 • "Tjandi" Springer, 1952
 • "Viffert" 25m2 Dana-båd, 1947
Mere om Århus:
Kapsejladsen

Svendborg 2003
Jubilæumsstævnet blev afholdt som en del af Classic Week. Ialt var der deltagelse af ca. 220 både fra Danmark, Tyskland, Sverige, England, Norge og USA. Fra DFÆL deltog ca. 62 både. Det var et smukt syn at se ud over Svendborg havn fyldt med alt fra Juniorbåde til 12mR.
Om lørdagen havde vi en flot Jubilæumsparade med deltagelse af over 100 både.
Kun meget få både gennemførte Jubilæumskapsejladsen på grund af det fine vejr og næsten ingen vind, dog fik alle styret deres lyst til kapsejlads ved de andre sejladser ved Classic Week.

Harpunloggen, der blev uddelt på Valdemar Slot, gik til Aramis, en Springer ejet af Claes Eriksson og Karin Poulsen.

Mere om Svendborg:
Jubilæumskapsejlads
Harpunlogvinder og plakettemodtagere mm.
Foto

Middelfart 2002
Årets sommerstævne blev afholdt i den gamle havn, midt i byen. Det var et flot syn, at se bunden af havnen fyldt med vore både, man kunne gå tværs over havnen.
Ca. 35 både havde fundet vej til Middelfart.
Vejret var godt, og vi fik en god kapsejlads, på trods af den stærke strøm.
Sjældent har rammerne om festen været smukkere end her midt i Lillebælt-Værftets værksted omgivet af træ, maskiner mm.
Harpunloggen og plaketter mm. blev uddelt af Oldermanden for Smakkelauget.
Tak til Lillebælt-Værftet og Middelfart for et godt Sommerstævne.

Harpunloggen blev overgivet til "Nautic" Spidsgatter 1954 ejet af Rene Nielsen , Næstved

Mere om Middelfart:
Beretningen fra Middelfart
Harpunlogvinder og plakettemodtagere mm.
Deltagerliste og resultater fra kapsejladsen
Foto af Harpunlogmodtageren
Lisbeth´s sang
Sommermøde
Foto
Link til Lillebælt-Værftet: http://www.lillebaeltvaerftet.dk/

Præstø

Der er nu noget særligt ved Præstø! Hver gang DFÆL skal til Præstø, blæser det. Heldigvis kunne vejret denne gang ikke sammenlignes med vejret i 1990, da vi sidst var i Præstø. Da regnede det hele weekenden, og kapsejladsen måtte aflyses på grund af lavvandet. Denne gang kom vi ud at sejle kapsejlads i højt solskin og let vind. Til stævnet var der tilmeldt 35 deltagere, hvoraf 9 ikke nåede frem, så med de både, der kom forbi, blev vi 31 både. Mere om Præstø

Harpunloggen blev overgivet til Swell-båden "Swell" fra Præstø, ejet af Johnny Nielsen.

For god bevaring2000 Nyborg
Sjældent har et af vore stævner ligget så centralt, næsten midt i Nyborg by. Vi var ikke begunstiget af det bedste vejr. Ca 35 havde fundet vej til Nyborg. Årsmødet blev afholdt på museumsfærgen, "Kongen". Vi fik en god kapsejlads, ud til Vestbroens anduvning og tilbage. Festmiddagen blev afholdt i et stort telt opstillet på havnepladsen.

Harpunloggen blev overgivet til "Wanda" Swell (Blue Peter) 1959, ejet af Fini Rasmussen, Nyborg

For god bevaring

 • "Aramis" Springer, 1949
 • "Monique" Fantasi 32, 1965/66

1999 Nibe
Nok et stævne med det bedste en dansk sommer kan give os. Ikke så mange af vore medlemmer fandt vej til Nibe, 22 ialt. Kapsejladsen dette år var lavet som en opgavesejlads, bla. blev vore evner testet med en langsplejsning. Stævnets festmiddag fik vi på Hotel Nibe lidt oppe i den hyggelige lille by.
I Nibe uddelte vi for første gang den specielt indstiftede vandrepræmie for motorbåde: ”Skruen”.

Harpunloggen gik til "Neptun", 55m² Spidsgatter, 1972, ejet af Bent Okholm Hansen

"Skruen" gik til "Aabo", en Højsjøbåd, ejet af Aase og Steen Schou Ålborg.

For god bevaring

 • "Haabet" Kragejolle, 1932
 • "Cheri", 40m² Danabåd, 1949
 • "Anja", Spidsgatter, 1927
   

1998 Assens
Fremmødet til det velarrangerede sommerstævne i Assens var stærkt præget af det manglende sommervejr. 49 både var tilmeldt, men kun 28 nåede frem, heraf ovenikøbet flere ikke tilmeldte. Vi udgjorde et flot lille felt på den yderste mole. Kapsejladsen måtte afkortes på grund af manglende vind. Stævnet i Assens kunne man kalde kontrasternes stævne, for samtidig blev der afholdt kapsejlads for 49'ere.

Harpunloggen gik til "Viffert" 25m² Dana-båd, Lisbeth og Jørgen Kofoed, båden har været i familiens eje siden den blev bygget 1945-50.

For god bevaring

 • "Nina Swell", Swellbåd, 1956
 • "Annie", Kragejolle, 1891
 • "Josefine", 30m² Spidsgatter, 1939
 • "Rio", Motorbåd, 1948
 •  

1997 Fåborg
Tilbage i Fåborg, hvor det første sommerstævne blev afholdt i 1980. Ved denne lejlighed blev Bent Aarre udnævnt til Æresmedlem. Kapsejladsen blev afholdt i let sommervejr, det kunne vi næsten ikke klage over - jo måske for lidt vind... Festen blev holdt på Fåborg-Gelting færgen.

Harpunloggen blev overgivet til "Ambition", 7 meter S fra 1918, ejer Jens Poulsen.

For god bevaring

 • "Juvel", Nordisk Krydser, 1947
 • "Susan", 30m² Spidsgatter, 1948
 • "Aida", 6 meter R, 1936
 • "Wanda", Plattgatter, 1959
 • "Nautic", Spidsgatter, 1954
 • "Triton", Kutter, 1938


1996 Fejø
Fejø-stævnet blev velbesøgt på trods af det kølige sommervejr, heldigvis var der læ i inderhavnen på Fejø, ikke mange både deltog i kapsejladsen der startede i høj sol og frisk vind. Senere blev det mere skyet og vinden tog noget af, men det var alligevel nogle våde sejlere der entrede havnen.

Harpunloggen gik til en "Søløven", en pragtfuld 26m² M.S.J. Hansen Spidsgatter fra 1937. Den ejes af Anne og Arne Olsen

For god bevaring

 • "Typhon", 30m² Spidsgatter, 1945
 • "Peti", Peti-sloop, 1959
 • "Fri", 30m² Spidsgatter, 1956
 • "Aramis", 30m² Springer, 1949
 • "Nattoralik", Motorbåd, 1961
 • "Runa" Runa-båd, 1910


1995 Dageløkke
Det blæste en del i dagene op til stævnet i Dageløkke, men alligevel blev vi ca. 60 både. Havnen var nyrenoveret, så vi fik lov til selv at være med til at bestemme placeringen af den sidste pæl. Vi fik en kapsejlads i godt vejr, et vindspring på 180º gjorde kun sejladsen mere spændende. Den gæstfrie havneejer Peter vil vi huske i mange år.

Harpunloggen blev overgivet til Pingvinen, en halvåben Berg Spidsgatter fra 1949 Ejere Kirsten og Poul Lund

For god bevaring

 • "Web", 5,5 meter, 1959
 • "Cherie", 40m² Danabåd, 1949
 • "Nau", 30m² Spidsgatter, 1941
 • "Ambition", 7 meter R, 1918
 • "Bumm", 38m² Spidsgatter, 1941
 • "Skjold", 26m² Spidsgatter, 1934


1994 Nykøbing Falster
Sejlere, sommer og solstik er overskriften på stævnet i Nykøbing. Det var et flot skue, da 30 ældre træbåde blev sendt afsted på kapsejlads, lige ud for havnen. 5 motorbåde deltog i en flot motorbåds dyst primært i inderhavnen.

Harpunloggen gik til "Kajø II" Motorbåd, 1948, ejer Jens Jensen

For god bevaring

 • "Sabrina H", Kutter, 1954
 • "Gøsser", Nordisk Folkebåd, 1947
 • "Joy", 26m² Spidsgatter, 1947
 • "Amaluk", 38m² Spidsgatter, 1940
 • "Nannie" Skandinavisk 6 meter, 1966
 • "Sif", Helsingørjolle, 1967
 • "Skarven", 45m² Spidsgatter, 1935
 • "Delfinen, Havørnen, Ternen" Aalborgjoller


1993 Nykøbing Mors
Limfjorden er i normalt dansk sommervejr et herligt farvand med fine muligheder for en vellykket sommertur. I juli 1993 satte omkring 30 både kursen mod Mors, hvor årets træffestævne fandt sted. Det var 150 års jubilæum og et perfekt tilrettelagt stævne i Nykøbing Havn, men vi måtte på grund af nordvestlig kuling i dagene før stævnet afvikle dette med kun 20 både, hvoraf de sidste to først nåede frem ved stævnets afslutning.

Harpunloggen blev overgivet til "Giga", 43m² Kutter, 1899, ejer Ib Erdland

For god bevaring

 • "Neptun" Stor Tumlertype, 1919
 • "Elian", 38m² Spidsgatter, 1936
 • "Gill", Nordisk Folkebåd, 1941
 • "Viffert", 25m² Danabåd, 1949


1992 Aabenraa
I flot sommervejr mødte 70 både op til et velarrangeret stævne i Aabenraa. Torsdag aften blev vi budt velkommen af Aabenraa Kommune og Aabenraa Sejlklub, herefter forløb stævnet perfekt med besøg i byen, sejlads på fjorden og hyggeligt samvær. Under afslutningsfesten opførte en række af klubbens medlemer en meget underholdende revy. Det var en god oplevelse at være gæst i det sydjyske.

Harpunloggen blev overgivet til "Ghoster", 10 meter R, 1927

For god bevaring

 • "Joane", Nordisk Krydser, 1930
 • "Giga", 43m² Kutter, 1899
 • "Fair Play", Nordisk Krydser, 1962
 • "Sterna II", Spidsgatter, 1948
 • "Pan", Spidsgatter, 1922
 • "Gipsy", 30m² Spidsgatter, 1948
 • "Trio", Mäler 30 Skærgårdskrydser, 1941
 • "Ventus" Øresundskrydser, 1948
 • "Clipper", Motorbåd, 1953


1991 Svanemøllen
DFÆL var inviteret til fødselsdag i KAS som dette år rundede 100 år. Der var tilmeldt ca 100 både, som alle mødte op og deltog i stævnet under de allerbedste vejrforhold. Der blev ud over øvrige arrangementer afviklet en flot sejlads i frisk vind. Det blev en meget fin fødselsdag.

Harpunloggen blev overgivet til "Marita", Spidsgatter, 1935

For god bevaring

 • "Blix IV", Int. 5 meter, 1947
 • "Gerda af Nykøbing", Kragejolle, 1920
 • "Strathendrick", 7 meter R, 1913
 • "Catjana", Kystkrydser, 1942
 • "Cutty Sark", Kutter, 1942
 • "Galadriel", 22m² Kutter, 1956
 • "Bel Ami", 38m² Spidsgatter, 1936
 • "Saga II", Spidsgatter, 1937
 • "Havfruen", 30m² Spidsgatter, 1946
 • "Bon Ami", Spidsgatter, 1947
 • "Malle", Platgatter, 1959
 • "Lea", Spidsgatter, 1938


1990 Præstø

I begyndelsen af juli var vejret dette år meget barskt. Det regnede og blæste som på en kold aprildag. På trods af det dårlige vejr mødte ca. 50 både op til stævnet. Sejladsen måtte aflyses fordi vandstanden i fjorden var så lav, at selv både med mindre dybgang ikke havde vand nok under kølen.

Harpunloggen gik til "Pepita" en Spidsgattet Ketch, tegnet af G. Berg fra 1935,

For god bevaring

 • "Havfruen", 30m² Spidsgatter, 1946
 • "Swell", Swellbåd, 1950
 • "Anlona", Spidsgatter, 1936
 • "Fnug", 30m² Spidsgatter, 1939
 • "Skarven", 45m² Spidsgatter, 1935
 • "Mira", Drage, 1932
 • "Clipper", Motorbåd, 1953

1989 Vejle
I den varmeste periode i mange år blev stævnet i Vejle afviklet med ca. 100 deltagende både. Sejladsen blev afviklet i meget let luft, men dog nok til, at Vejle fjord tog sig fantastisk ud med de mange sejl - et meget flot syn.

Harpunloggen gik til "Asakaza", 8 meter R, 1922

For god bevaring

 • "Neptun", Norsk Spidsgatter, 1919
 • "Happy", 22m² Spidsgatter, 1938
 • "Selma III", Motorbåd, 1953
 • "Merlin", Int. 5 meter, 1946
 • "Rollo", 38m² Spidsgatter, 1935
 • "Ambition", 7 meter S, 1918
 • "Gill", Nordisk Folkebåd, 1941
 • "Lovise", Knarr, 1956
 • "Mimi", 7 meter R, 1911


1988 Odense100 både fandt vej gennem den spændende kanal ind til hjertet af den jubilerende by. Som en undtagelse blev der ikke arrangeret kapsejlads, idet dette var uladsiggørligt af geografiske årsager. Højdepunkterne var receptionen på Rådhuset og den store sejlerfest i pakhuset.

Harpunloggen blev overgivet til "Fly", 6 meter R tegnet af Johan Anker, 1926, tilhørende Niels Thomsen, København.

For god bevaring

 • "Marita", Spidsgatter, 1935
 • "Drot", Nordisk Krydser, 1948
 • "Konkurrent", 22m² Skærgårdskrydser, 1933
 • "Pan II", Spidsgatter, 1937
 • "Joane" Nordisk Krydser, 1930
 • "Smut", Drage, 1936
 • "Ventus", Øresundskrydser, 1948
 • "Joy", Motorbåd, 1931-32


1987 Skælskør
I betragtning af, at vi havde den dårligste sommer i mands minde, var vi dog nogenlunde heldige med, at det kun var om lørdagen det regnede. Omkring 120 både fandt vej til den kønne by, hvor vi passede fint ind i miljøet i den gamle havn. I kæmpeteltet, som en del "tvangsudskrevne" medlemmer selv havde opstillet, blev der plads til 500 sejlere. Selv om det var surt regnvejr om lørdagen, deltog næsten alle bådene i kapsejladsen.

Harpunloggen gik til "Bon Ami", en gaffelrigget Berg-Spidsgatter, bygget 1947 efter tegning fra 1923. Ejes af Søren Nielsen, Kaløvig.

For god bevaring

 • "Bonito", Spidsgatter, 1918
 • "Telos", Fr. Sundsjolle, 1909
 • "Tine", 15m² Spidsgatter, 1936
 • "Ilse", 5 meter, 1947
 • "Heto", Springer, 1949
 • "Neptun", Tumler, 1919
 • "Ast", 20m² Spidsgatter, 1939
 • "Molodez", Kutter, 1936
 • "Tollia", Motorbåd, 1958
 • "Bumm", 38m² Spidsgatter, 1950


 

1986 Ebeltoft
Frisk vind fra nordvest forhindrede desværre flere både i at nå frem. Flere andre dukkede dog op med nogen forsinkelse, men det må trods alt siges at det var tilfredsstillende, at vi kunne mønstre 85 både i den gamle trafikhavn. Fregatten var en flot og spændende ramme om årsmødet og middagen. Det var imponerende, at 350 personer kunne bespises på banjedækket. Kapsejladsen var måske den smukkeste, vi endnu har arrangeret. Næsten alle var med og omsejlede banen i tilpas vind, høj sol og langs smukke kyster.

Harpunloggen blev vundet af "Sindbad II, Yawl, tegnet af A. V. Lindholm i 1919, Ejere Jan T. Felt, S. Helmuth og Bodil Eje, København

For god bevaring

 • "Vidi", Spidsgatter, 1939
 • "Jan", SSB-båd, 1934
 • "Tjaldur", Spidsgatter, 1948
 • "Selma III", Moterbåd, 1953
 • "Flika", 30m² Spidsgatter, 1949
 • "Safir", Yawl, 1959
 • "Saga II", Spidsgatter, 1937
 • "Piratjolle", 1966
 • "Neptun", Spidsgatter


1985 Kerteminde
Med sol , frisk blæst og en velfungerende sejlklub blev dette stævne yderst vellykket. Det var et flot syn at se de deltagende 110 både samlet ved den lange kaj i den gamle havn.

Harpunloggen blev vundet af "Vivi", en Berg spidsgatter fra 1934. Samme ejer i alle årene, Leif Olsen, Sundby.

For god bevaring

 • "Susan", Spidsgatter, 1945
 • "Snipa", Tumler, 1947
 • "Jason", Spidsgatter, 1923
 • "Elian", 38m² Spidsgatter, 1936
 • "Astral", 38m² Spidsgatter, 1946
 • "Bon Ami", Spidsgatter, 1948
 • "Dimon", SSB-båd, 1930
 • "June", Drage, 1929
 • "Pan II", Spidsgatter, 1937
 • "Toto", Motorbåd

1984 Flensborg
Flensborg by havde 700 års fødselsdag og havde inviteret vor flåde til at deltage. Den danske sejlklub "Flensburg Yacht Club" stod for det meste af arrangementet, hvilket blev klaret med stor dygtighed. Man kan roligt sige, at det var det flotteste stævne, vi har afholdt. Deltagerantallet satte endnu engang rekord med 115 fartøjer. Vejret startede med kulde og blæst og endte med strålende sol og mellemluft.

Harpunloggen gik til kutteren "Cam Bai" fra 1916, ejet af Knud Isager, Vejle.

For god bevaring

 • "Sindbad II", Yawl, 1919
 • "Fri", Nordisk Krydser, 1945
 • "Wimme", Viking, 1948
 • "Priscilla", Kutter, 1949
 • "Swift", Kutter, 1918
 • "Rosa", 30m² Spidsgatter, 1936
 • "Amaluk", 38m² Spidsgatter, 1940
 • "Springeren", 30m² Spidsgatter, 1953
 • "Janni", Motorbåd, 1928


 1983 Stege
Endnu en gang var vi heldige med vejret. Solen skinnede fra morgen til aften hver dag, og det var steghedt. Vinden var dog for let til, at kapsejladsen kunne gennemføres i sin helhed. Sidste års rekorddeltagelse blev rigeligt slået, da der blev optalt 90 fartøjer i Stege gamle havn.

Harpunloggen blev klart vundet af Johan Anker-kutteren "Mistral" fra 1918. Den har de sidste 25 år tilhørt Louis Mørk fra sejlklubben Sundet i København.

For god bevaring

 • "Snuller", 3om² Spidsgatter, 1947
 • "Ambition", 7 meter S, 1918
 • "Trold", Øresundskrydser, 1947
 • "Guldfluen", 6 meter R, 1921
 • "Nauja", Spidsgatter, 1938
 • "Tandra III", Spidsgatter 1943
 • "Nancie", Sana-båd, 1948
 • "Ghoster", 10 meter R, 1927


1982 Lynæs
Vejret var det flotteste i mands minde med tilpas vind. Rekordtilmelding med 68 både.

Harpunloggen blev overgivet til klassespidsgatteren "Agnete" af Bogense, tilhørende Petyer Krog og H. K. Petersen. Båden er bygget i 1935 og tegnet af M. S. J. Hansen.

For god bevaring

 • "Triton", Havkrydser, 1938
 • "Skjoldungen", Nordisk Krydser, 1950
 • "Neptun", 38m² Spidsgatter, 1937
 • "Britta", Viking, 1948
 • "Klausine"; MOD, 1961
 • "Blix IV", 5 meter, 1947
 • "Fylla", Skolebåd, 1928
 • "Agnete", 45m² Spidsgatter, 1938
 • "Nordvest", 38m² Spidsgatter, 1937

1981 Hadsund
Solrigt varmt vejr med svag til jævn vind. 54 tilmeldte fartøjer.

Harpunloggen blev overgivet til Runa-båden "Runi" ved Erik Olaf Holst, København. Båden er tegnet af Gerhard Rønne og søs