Ikke logget ind                  
 


Navn
Formålsparagraf
Grundlag
Vedtægter
Generalforsamling
Medlemskab
Træffestævne
Bestyrelse
Til forsiden
 

Medlemmer og kontingent                                                                         
Som medlem optages enhver med interesse for traditionelt bygget lystfartøjer, der falder ind under foreningens målgruppe.

Foreningen fører et register over både i målgruppen
For at stå opført som ejer af en båd i register skal man være medlem.
I registret optages traditionelt bygget lystfartøjer, herved forstås lystfartøjer bygget i massivt træ før 1966
Eksempler:
Kuttere, spidsgattere, platgattere, sejljoller og motorbåde med indvendig eller udvendig motor.

Andre både kan optages i registret efter ansøgning til bestyrelsen.
Eksempler:
Replicaer af lystfartøjer i foreningens målgruppe og traditionelt byggede både i massivt træ. Mindre erhvervsfartøjer ombygget til lystfartøjer.

Eksempler på både der ikke optages:
Krydsfinerbåde, glasfiberbåde og ombyggede fiskekuttere optages normalt ikke.

Det årlige kontingent er kr. 400.

Klik her for medlemsskab:
Medlemskab uden båd her
Medlemskab med båd, gå til registret for at finde båden
Medlemskab & optagelse af ny båd i register

Når du har indsendt din indmeldelse, så bedes indbetale kontingent 400.00 kr.
på reg nr. 1551 konto nr. 0003607755 i Danske Bank

Hvis du ønsker yderligere materiale om medlemsskab, kan henvendelse ske til:
Dorthe Christensen
Philip de Langes Alle 7 A, 1tv
1435 København K
Email: medlem@defaele.dk

Yderligere oplysninger om foreningen kan fås ved henvendelse til formanden:
Email: formanden@defaele.dk