Ikke logget ind                  
 

  NNL

  Måleoplysninger

  Vejledning

  Målte både (pdf)

  NNLs historie (pdf)

  NNL bilag (pdf)

  Forsiden

 
Måleoplysninger til brug for udstedelse af NNL- målebrev
Udskriv siden

Fartøjets navn: _________________
Bådtype: ______________________ Sejlnr.: _______
Rigtype: _____________________
(ved andet end bermudarig henvend dig til Kjøbenhavnske Træsejlere, se nederst.)
Klub: ________________________
Hjemsted: ____________________
Tegnet af: ____________________
Byggested: ______________________ Byggeår: _______
Ejer: _________________________________________
Adresse: _____________________________________
Postnr. og by: _________________________________
Tlf: ______________ E-mail: _____________________

For klassebåde og både med gammelt NL målebrev. Gå til B (vedlæg kopi af NL-målebrev, klassebevis og/eller anden dokumentation).
For andre både: Start under A.
Alle oplysninger gives på "tro og love" og alle mål opgives i meter med to decimaler. Se måleskitser i vejledning.

A. Skrogmål

Største ret-gird _________
Styrbords fribordshøjde _________
Bagbords fribordshøjde _________
Stb fribordhjd. + Bb fribordhjd. _________
G (største retgird - fribordhjd.) _________
B (bredden) _________
G + B × 0,03 _________
Loa. _________
Overhang for _________
Overhang agter _________
Overhang for + Overhang agter   _________
L ( Loa. - Overhang ) _________

B. Rigmål

Storsejl: Målt til sorte ringe: Ja ___ Nej ___ A: B:
Fortrekant: J: I:
Skal båden måles med spiler: Ja ___ Nej ___ Is:               xxxxxxxxxx

Sejldugsmateriale for storsejl: _____________
Spilerstagens længde: ________
Mastemateriale: Træ: ___ Andet: ______________
Har båden delt lateralplan (adskilt køl og ror): Ja ___ Nej ___
Har båden indenbordsmotor: Ja ___ Nej ___
Propeltype: 2-,3- el. 4 bladet: _____
Folde- eller vridbar: Ja ___ Nej ___
Sidder propel i udskæring i ror/dødtræ: Ja ___ Nej ___

Evt. mast nr. 2 Sorte ringe: Ja ___ Nej ___ A:               B:              
Stagsejl J: I:
Spiler Is: Js:

Ønskes ekstra målebrev, med brug af bomuldssejl og/eller bomuldsspiler:
Ja ___ Nej ___
Bomuldsstorsejl: Ja ___ Nej ___ Bomuldsspiler: Ja ___ Nej ___
Hvis båden også ønskes målt med bomuldsstorsejl, angiv da forlig og underlig for det fuldt strakte storsejl:
B:_______ A:______

Målt den: ___________

Af ejer og uvildig tredje mand

____________________        ______________________

Måleoplysninger sendes til:

Jørgen Heidemann
Skovbakken 22
Skt. Klemens
5260 Odense
Tlf. 66150402
E-mail. jhe.hjem@webspeed.dk
Yderligere oplysninger kan også fås hos Jørgen Heidemann.