Ikke logget ind                  
 

  NNL

  Måleoplysninger

  Vejledning

  Målte både (pdf)

  NNLs historie (pdf)

  NNL bilag (pdf)

  Forsiden

 
Ny National LængdeMålereglen N.N.L. (Ny National Længde) er en videreudvikling af N.L.-målereglerne National Længde og Nordisk Længde fra hhv. 1914 og 1927

Følgende både kan indmåles under NNL:
Træbåde bygget efter traditionel metode samt både bygget af stål.
Bådens konstruktionstegning skal være fra før 1966.

Alle tvivlstilfælde afgøres efter N.L.-reglerne

Måleoplysninger til brug for udstedelse af NNL- målebrev. Udskriv skema.

Liste med både der er målt til NNL

Sømiletider tabel til NNL

Se den gældende NNL-regel inkl. vejledning i udfyldning af skema med måleoplysninger  her